nieuws

Betaalbaar isoleren met dun materiaal

bouwbreed

Een groep van samenwerkende bedrijven en kennisinstellingen uit Oost-Nederland ontwikkelt een superdun, maar betaalbaar isolatiemateriaal dat met behulp van nanotechnologie wordt samengesteld.

Variant op product uit aerogels in de maak

Het gaat om een ander procédé en met deels andere ingrediënten dan zogenaamde aerogels. Volgens het consortium is aerogel in grote hoeveelheden te kostbaar voor de bouwsector. Het streven is om het nieuwe isolatieproduct, dat zich nog in de laboratoriumfase bevindt, prijsconcurrerend te laten zijn met de traditionele schuim- en wolmaterialen.

Technisch directeur en mede-eigenaar Joost Duvigneau van deelnemend bedrijf AeroTech Development wil het recept van het nieuwe isolatiemateriaal niet prijsgeven. “We zijn bezig met patentaanvragen, dus over de componenten en het procédé kan ik niets zeggen.” Evenmin wil hij kwijt of het om een gel gaat, zoals bij aerogel. Bij het dure aerogelprocédé wordt de vloeistof uit het silicaat verwijderd waardoor een inerte nanoporeuze structuur achterblijft. Deze structuur waarborgt de isolerende werking. Aerogel wordt voornamelijk gebruikt voor isolatie van leidingwerk in de petrochemische industrie en in mindere mate voor vloerisolatie.

Spin-off

AeroTech Development heeft de technologie van zijn nieuwe isolatiemateriaal ontwikkeld en is een spin-off bedrijf van de Universiteit Twente. Het wordt mede gefinancierd door het incubatorfonds UT International Ventures. Duvigneau is gepromoveerd aan de vakgroep Materiaalkunde en Technologie van Polymeren. “We zitten nu nog volop in de onderzoeksfase. We streven ernaar om over vijf jaar een volwaardig product op de markt te brengen.” AeroTech Development werkt samen met de Universiteit Twente (UT), de Wageningen Universiteit (WUR) en de bedrijven Bluedec, Synprodo Produktie, Micronext en Isolatie Systeembouw Nederland.

Het consortium wil het probleem tackelen dat met de strenger wordende bouweisen het isolatiepakket in de spouw steeds dikker wordt. Daardoor zijn bredere spouwmuren nodig, die ten koste gaan van materiaal en binnenruimte. “Ons materiaal wordt net zo dun als aerogelproducten, waardoor het benodigde isolatievolume aanzienlijk omlaag zal gaan, terwijl de isolatieprestatie toch zeer hoog is”, aldus Duvigneau.

Zowel de provincie Gelderland als het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling hebben ieder voor de productontwikkeling een subsidie van 6 ton toegekend. De partners investeren zelf 680.000 euro.

Reageer op dit artikel