nieuws

beschouwing stimuleringsakkoord Politieke steun nodig als smeerolie

bouwbreed Premium

Vooral politieke steun en een klein beetje geld kunnen de smeerolie zijn die de woningbouwsector weer van het slot kunnen krijgen. Dat is wat 15 organisaties dan ook vragen.

Geen bakken met geld dat de overheid toch niet beschikbaar heeft, maar de politieke wil om de woningmarkt te steunen, kan rekenen op de dankbaarheid van de woning(bouw)sector. Die zit volledig in de klem door een scala aan politieke en financiële maatregelen die herstel danig in de weg blijven zitten.

Het mag dan ook geen verwondering wekken dat juist op die punten door de organisaties politieke actie wordt gevraagd. Zo vragen zij de politiek om iets te doen aan het doorgeschoten toezicht van de Autoriteit Financiële Markten waardoor banken superstreng zijn bij hypotheekverstrekkingen. Die strengheid is mede ingegeven door het Amerikaanse fenomeen van de subprimehypotheken, de aanleiding van de financiële crisis.

Nederland wordt wat dit betreft gezien als risicoland vanwege de torenhoge hypotheekschuld. Wie de cijfers nuchter bekijkt, kan echter ook een heel andere conclusie trekken. De totale hypotheekschuld bedroeg eind 2011 bijna 670 miljard euro. De waarde die daartegenover staat is bijna 1,4 biljoen.

Nederland kent verder hypotheken met spaarvormen. In totaal hebben Nederlandse huishoudens spaartegoeden ter grootte van 332 miljard euro, bijna de helft van de uitstaande hypotheekschuld. Macro-economisch is er dus weinig aan de hand.

Ook op microniveau valt het mee. Het aandeel wanbetalers in ons land is internationaal gezien laag. Dankzij de Nationale Hypotheekgarantie heeft ons land ook nog eens een stroppenpot die de risico’s voor de banken behoorlijk beperkt.

Terecht constateren de organisaties dan ook dat het probleem vooral ligt bij de banken die door de strengere kapitaalseisen in de knel komen met hun hoge hypotheekportefeuilles. Dat gevoegd bij de voorgenomen beperking van de zogenoemde loan to value naar 100 procent van de woningwaarde, is de belangrijkste oorzaak dat starters geen woning kunnen kopen. Daar helpt zelfs een verhoging van belastingvrije schenkingen voor de aanschaf van een woning niet aan. De politiek kan daar, zonder dat het geld kost, het nodige aan doen.

Reageer op dit artikel