nieuws

Ballast Nedam schikt in zaak-Oomen

bouwbreed

De juridische strijd tussen Ballast Nedam en Hans Mauritz, zaakwaarnemer van voormalig projectleider Gé Oomen, is gisteren in de rechtszaal definitief beëindigd.

Onder druk van de voorzieningenrechter Jan Peeters kwamen het bouwconcern en Mauritz, na moeizame onderhandelingen, een schikking overeen. Vastgelegd is onder meer dat partijen geen nieuwe procedures meer tegen elkaar zullen starten. De vonnissen van de reeds gevoerde kortgedingen zullen bovendien worden ‘begraven’.

De enige uitspraak die wel blijft staan, is die van de Amsterdamse rechtbank eind mei. Daarin oordeelde de rechter dat Oomen zich schuldig heeft gemaakt aan fraude rond de bouw van onder meer de Kromhout Kazerne. Op basis daarvan kreeg Ballast Nedam een schadevergoeding van een half miljoen euro toegewezen. Om dat bedrag te kunnen innen, mag het bouwbedrijf onder meer het appartement van Oomen, die op 21 mei overleed, verkopen.

Ballast Nedam zal binnen drie weken over de volledige administratie van Oomen kunnen beschikken, zo is verder afgesproken. De bouwer wil de boekhouding gebruiken om de volledige omvang van de fraude vast te stellen. De onderneming houdt zich het recht voor om onderaannemers die met Oomen onder één hoedje hebben gespeeld, aan te pakken. Uit onderzoek van Cobouw bleek dan in elk geval zeven onderaannemers van de frauduleuze handelingen van Oomen wisten en er ook aan deelnamen.

Mauritz, die belast is met de afwikkeling van de nalatenschap van Oomen, sleepte bij de schikking 50.000 euro uit het vuur. Dat bedrag zal door Ballast Nedam worden betaald en geheel toekomen aan Oomens dochter en enige erfgename.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels