nieuws

Baggertubes tegen afkalving oevers

bouwbreed

Over een lengte van 700 meter komen langs de Ringvaart in Aalsmeer baggertubes te liggen. Circa 25.000 kuub uit de Ringvaart opgezogen bagger wordt in de tubes gepompt. Zo beschermen ze de oevers tegen verdere erosie.

Natuurvriendelijke oplossing met worsten van geotextiel

Een gro ot probleem van de 60 kilometer lange Ringvaart rondom de Haarlemmermeerpolder is de ernstige afkalving van de oevers van de Oosteinderpoel. Die wordt onder meer veroorzaakt door de scheepvaart. Omdat de provincie Noord-Holland samen met andere lokale overheden werkt aan een natte ecologische verbindingszone in dit gebied en er ter plekke ook veel bagger uit het water moet worden gehaald, kwamen baggertubes in beeld. Deze ‘worsten’ van gewoven geotextiel gaan dienen als basis van de natuurvriendelijke oever.

Provinciaal projectleider Dineke Mulderij: “De provincie voert de komende twee jaar baggerwerkzaamheden uit in de gehele Ringvaart. We hoeven de bagger nu niet naar een depot te brengen, maar kunnen het ter plekke weer verwerken. Daardoor besparen we transport- en opslagkosten. Bovendien hoef je geen nieuw zand aan te voeren; er is sprake van een gesloten grondbalans. En dit is een natuurvriendelijke methode, want de baggertubes worden overdekt met een grondpakket waarop weer begroeiing gaat plaatsvinden, zodat een natuurvriendelijke oever on tstaat.”

Cunet

Een baggertub e bestaat uit gewapend polypropyleen dat op de naden is geconfectioneerd. Daardoor blijft de ontwaterde bagger in de zakken zitten, ondanks de golfbelasting van de scheepvaart. Innovatiebureau Besekk, dat het bouwproces van baggertubes heeft ontwikkeld, berekende onder meer de trek- en drukkrachten van de tubes en maakte het ontwerp van de oever. Eén tube voor het project in Aalsmeer meet bijna 19 meter in omtrek en heeft een hoogte van 3 tot 4 meter. Er wordt een streng van tubes in een cunet gelegd. De grond uit de ontgraving wordt hergebruikt, de textielworsten worden ermee afgedekt. “Daardoor versnel je het zettingsproces van de tubes en bereik je de benodigde steekvastheid van de ontwaterde bagger in de tube. Het gebied wordt netjes uitgevlakt waarna het proces van begroeiing kan beginnen”, aldus Hugo Ekkelenkamp en Eldert Besseling van Besekk.

De tubes op rol worden vanaf een schip op het water uitgerold. De baggerspecie gaat via een transportleiding naar de vulopeningen in de tubes. Daarvoor is de baggerspecie gemengd met een vlokkenmiddel, waardoor het materiaal sneller ontwatert.

Reageer op dit artikel