nieuws

‘Architect onvoldoende bekend bij zelfbouwer’

bouwbreed Premium

Particulier opdrachtgeverschap zit in de lift maar potentiële zelfbouwers weten veelal niet de weg in de wereld van architecten. Daarom heeft Marcel Kastein, directeur van adviesbureau De Regie, een website gelanceerd waar potentiële zelfbouwers en architecten met elkaar kunnen kennismaken.

Gemiddeld worden verspreid over Nederland zo’n vier- à vijfduizend kavels aangeboden waar particulieren hun eigen huis mogen bouwen. “Vanwege de recessie kunnen gemeenten hun grond niet meer kwijt aan projectontwikkelaars”, zegt Marcel Kastein. “Dat is een belangrijke reden om kavels te verkopen aan particulieren die naar eigen inzicht een huis willen bouwen.”

En ook al wil lang niet iedere potentiële huiseigenaar opdrachtgever zijn voor de bouw van zijn eigen huis, toch is hiervoor veel belangstelling. Want wie niet tevreden is met het aanbod van woningen, kan door zelf te bouwen zijn eigen woonwensen realiseren. Daar staat tegenover dat particulier opdrachtgeverschap niet eenvoudig is. Zo kiezen veel eigenbouwers er voor om met een aannemer in zee te gaan omdat die veel ervaring heeft met het bouwen van woningen. Ze krijgen dan doorgaans een standaard huis uit een catalogus. Daarmee is niets mis, vindt Kastein, mits het een bewuste keuze is. Maar veelal wordt gekozen voor een catalogusbouwer omdat particuliere opdrachtgevers onvoldoende op de hoogte zijn van wat ze van een architect kunnen verwachten. “Vaak wordt gedacht dat een architect alleen maar dingen wil bouwen die hij zelf mooi vindt. Of iemand is bang dat hij straks niet meer de baas is over zijn eigen bouwproject.”

Kastein spreekt uit ervaring. In 1996 richtte hij zijn bureau op nadat hij samen met enkele mede initiatiefnemers als een van de eerste particulieren opdracht had gegeven voor de realisatie van De Gespleten Hendrik Noord, een appartementengebouw in hartje Amsterdam. “Voor de Tweede Wereldoorlog was dat overigens niets bijzonders”, zegt hij zittend aan de vergaderrafel van zijn in Amsterdam gevestigde bedrijf. “Particulier opdrachtgeverschap was toen de regel.” Kijk maar naar onze historische binnensteden.

Na 1945 veranderde dat. Er was grote behoefte aan huizen. Woningcorporaties bouwden de ene wijk na de andere. In de jaren tachtig van de vorige eeuw trad wederom een kentering op. Projectontwikkelaars richtten zich vanaf toen op de woningbouwopgave die voortkwam uit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, ofwel Vinex. “Onder meer als reactie op de eentonige wijken die toen ontstonden, groeide eind jaren negentig opnieuw de belangstelling voor particulier opdrachtgeverschap.”

Nadat Kastein met succes was opgetreden als particulier opdrachtgever, besloot hij zijn ervaring met anderen te delen en richtte hij De Regie op. Het bedrijf werkt zowel voor particulieren als voor onder meer corporaties en gemeenten. Het valt hem daarbij op dat particuliere opdrachtgevers, ongeacht of ze alleen opereren of in een groep, moeite hebben bij het selecteren van een architect. “Het is bijvoorbeeld niet altijd duidelijk hoe architecten te werk gaan, wat zij precies te bieden hebben en wat daarvan nou eigenlijk de meerwaarde is”, legt hij uit. “Niet zelden wordt dan maar de architect overgeslagen en meteen contact gezocht met een catalogusbouwer.” Zonde, vindt hij. Particuliere opdrachtgevers en architecten lopen elkaar mis en dat is voor beide partijen een gemiste kans. Om die reden heeft hij de website Particulier Zoekt Architect opgezet. De portal staat open voor alle architecten die zijn geregistreerd door het bureau Architectenregister, mits ze niet zijn gelieerd aan een bouwbedrijf. (www.particulieropdrachtgeverschap.nl). “We zijn twee weken geleden van start gegaan en inmiddels hebben zich ruim tweehonderd architecten aangemeld. Niet alleen nieuwkomers maar ook bureaus met een gevestigde naam, waarvan je niet verwacht dat ze zich op particuliere opdrachtgevers richten.”

Reageer op dit artikel