nieuws

Arbeidsvraag naar technici neemt met een derde af

bouwbreed

De vraag naar professionals in de bouw en ruimtelijke ordening is in het derde kwartaal met 35 procent afgenomen. Dat stelt Joost Duffhues van detacheerder Yacht.

In een analyse van de arbeidsmarkt komt Duffhues tot de conclusie dat op de middellange en lange termijn de arbeidsmogelijkheden in de bouw gunstig zijn. De beroepsbevolking krimpt door een uittocht van de oudere werknemers maar daar staat tegenover dat de instroom bij de bouwopleidingen stagneert. Bouwspecialisten worden daardoor schaarse vakkrachten.

In vrijwel alle branches is afgelopen maanden het aantal vacatures gedaald. Bij de overheid bedraagt de krimp vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar 44 procent. Het aantal banen bij de ingenieursbureaus slonk met een vijfde. Opvallend is de toename van de banen in de sectoren energie en telecom.

Duffhues: “Bedrijven moeten bedenken hoe ze kunnen blijven beschikken over de juiste kennis. Wat is in het bedrijf aanwezig en welke rol speelt die kennis in de kernprocessen van het bedrijf. Welke kennis moet verder ontwikkeld worden om voorbereid te zijn op de toekomst en hoe borg je dat expertise niet ongewenst vertrekt. Nodig zijn strategisch personeelsbeleid en kennism anagement. De helft van de technici wil meer uitdagingen.”

Reageer op dit artikel