nieuws

Afbreekbare zaadzak beschermt dijk effectief

bouwbreed

Een afbreekbare zak met kiemende graszaden blijkt handig om scheuren en zwakke plekken in dijken en waterkeringen te versterken. Dat leert een praktijkproef met de green soil bag in Veldho ven.

Green soil bag versterkt waterkering met wortels

Vlak voor de zomer legde waterschap Dommel een partij green soil bags neer langs een waterkering in Veldhoven die veel last heeft van afschuivingen van het talud. De zaden ontkiemden binnen een paar dagen en inmiddels zijn de grassen zo sterk geworteld in de schrale klei/leem-ondergrond dat ze met het gebruikelijke materieel gemaaid kunnen worden. Het jute valt na een paar maanden spontaan uit elkaar en slaat niet om de as van de maaimachine.

De green soil bag is een idee van Jean Paul de Garde, oud-medewerker van De Hamer Beton die tegenwoordig actief is als ondernemer en ideeënman in de bouw en infra. Hij selecteerde een jute zak waar hij met biologisch afbreekbare lijm zaden verlijmde van de R1 zadenmix. Dat is een mix die veel gebruikt wordt in waterschapsland met veel grassoorten die snel ontkiemen en ondergrondse uitlopers vormen waardoor kale en open plekken zich snel herstellen.

Door de zaden te verlijmen garandeert hij dat ze zich goed verspreiden over het hele oppervlak van de zak. De zak meet 40 bij 60 centimeter en gevuld met zwelklei, zand en cultuurgrond weegt hij ongeveer 20 kilo. Hij voldoet dus aan de arbonormen.

Proefterrein

Maandag is alwe er een volgende serie zakken neergelegd op het terrein van Flood Control Holland. Dat is een nieuwe demonstratie- en testlocatie voor tijdelijke waterkeringen die afgelopen zomer is aangelegd door BAM en GMB langs de A13 bij Delft. De proeflocatie moet nog officieel geopend worden. BAM gaat ter plekke haar box-barrier beproeven, Stowa gaat onderzoek doen naar de traditionele zandzakken. In het derde bassin zal Green Soil Bags belastingsproeven uitvoeren op de zaadzak. Er kunnen waterstandsverschillen tot 2 meter over de proefdijk worden gezet waarna wordt gekeken hoe de zak zich gedraagt.

De Garde is van plan een soort meldpunt voor de green s oil bag op te zetten met een speciaal alarmnummer. Waterschappen kunnen daar aangeven waar en wanneer ze een partij green soil bags afgeleverd willen hebben. De zakken zelf kunnen volgens de uitvinder lang vantevoren worden gefabriceerd. Goed geseald kunnen ze zeker vijf jaar worden opgeslagen zonder gevaar dat de zaden al uitlopen. Eenmaal gevuld met grond en in aanraking komen met vocht is het raadzaam ze binnen een paar dagen aan te brengen.

Samen met de Gen ie van Defensie wer kt De Garde ook aan een onderwatervariant. Die is deels gevuld met beton en zal door duikers in geval van een calamiteit onder water tegen het talud moeten worden gelegd. De bedoeling is om ook daaraan zaden toe te voegen van waterplanten die met hun wortels het dijklichaam wapenen. Dit najaar nog gaat een praktijkproef van start met de onderwaterzak.

Reageer op dit artikel