nieuws

Aantal rijkswegen groeit met 5 procent in tien jaar

bouwbreed Premium

Het netwerk van rijkswegen is tussen 2000 en 2011 met 230 kilometer uitgebreid, ofwel een toename van bijna 5 procent. Dat blijkt uit de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012 van het Planbureau voor de Leefomgeving.

De uitbreiding van het wegennet is te danken aan onder meer de openstelling van de A50 tussen Oss en Eindhoven en het doortrekken van de A37 van Hoogeveen naar Emmen. “Daarnaast is op een aantal plekken de capaciteit vergroot doordat extra rijstroken en spitsstroken zijn opengesteld”, zo staat in het onderzoek. “Dat leidde in dezelfde periode tot een toename van het aantal rijstrookkilometers met 16 procent.”

Verder komt in de monitor naar voren dat de kans op overstromingen groter is dan aanvankelijk werd gedacht. Dat komt doordat er meer kennis is over de wijze waarop dijken kunnen bezwijken. In het bijzonder in het rivierengebied is de kans op overstromingen groter dan aanvankelijk werd ingeschat. “De overstromingskans per dijkringgebied is groter dan de wettelijke normen toelaten.

De samenstellers van de monitor signaleren dat er nog geen exacte gegevens bekend zijn over de feitelijke kansen op wateroverlast. Daarbij wordt aangetekend dat er wordt gewerkt aan nieuwe normen voor de risico’s van de waterveiligheid.

De monitor is een rapportage die om de twee jaar wordt uitgebracht over het bereiken van doelen van de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Het onderzoek wordt dit jaar voor de eerste keer uitgebracht. Het gaat daarbij om een nulmeting. Over twee jaar krijgt het rapport een vervolg. Daarna verschijnen om de twee jaar vervolgmetingen.

Reageer op dit artikel