nieuws

Vijf partijen in dialoog over waterzuivering Den Bosch

bouwbreed Premium

Waterschap Aa en Maas heeft voor een dialoog gekozen bij de renovatie van de zuivering van Den Bosch. Cofely, CFE, Aqualia, Mobilis en Besix mogen aan tafel schuiven voor de vervolgfase in de aanbesteding.

Het waterschap past voor het eerst de dialoogfase toe en verwacht daarmee meer inbreng vanuit de markt te benutten en ruimte te bieden voor innovatieve zuiveringstechnieken, zoals de korrelslibtechnologie (Nereda). “Wij hebben een referentieontwerp gemaakt met de bijbehorende kosten, maar gaan juist de dialoog met de markt aan om de optimale mix te vinden tussen sloop en nieuwbouw”, licht directeur Zuiveren Renze van Houten van het waterschap toe.

De waterzuivering van Den Bosch, Vught en Heusden is al vanaf 1973 in bedrijf en verwerkt maximaal 14.000 kubieke meter afvalwater per uur. De installatie nadert na bijna 30 jaar zijn technische levensduur en daarom staat een grootschalige renovatie in combinatie met nieuwbouw op het programma voor de komende jaren. Met name de sliblijn, waaronder de vergistingsinstallatie, wordt waarschijnlijk vernieuwd. Het waterschap wil innovatieve en energiezuinige technieken stimuleren en bijvoorbeeld het vrijkomende biogas weer gebruiken voor opwekking van elektriciteit.

Waarde

Het gaat om een design & construct-contract met een waarde van tussen 35 en 40 miljoen euro. De exploitatie houdt het waterschap in eigen hand en ook voor onderhoud lijken de mogelijkheden om uit te besteden beperkt, aldus de directeur.

Van de tien geïnteresseerde partijen is nu de helft afgevallen op basis van de gestelde geschiktheidscriteria. In de komende dialoogfase zullen vooral risico’s en projectmanagement een prominente rol vervullen. Wie de meeste waarde – “maatschappelijk, milieutechnisch, educatief of anderszins” – kan toevoegen aan het project, krijgt de opdracht. Het tweede kwartaal van 2013 verwacht het waterschap de opdracht te gunnen aan de partij met de beste renovatiestrategie.

Reageer op dit artikel