nieuws

Vergunningplicht blijft in Natuurwet deels bestaan

bouwbreed Premium

Vergunningplicht blijft bestaan voor projecten die invloed hebben op beschermde dieren en planten. Dat is een van de belangrijkste wijzigingen die staatssecretaris Bleker (landbouw) doorvoert in de nieuwe Natuurwet.

Op de valreep voor de verkiezingen stuurde Bleker vorige week zijn omstreden Natuurwet nog naar de Tweede kamer, vergezeld van een kritisch advies van de Raad van State. Op een aantal punten komt Bleker tegemoet aan die kritiek.

Hoewel het adviesorgaan het eens is met het plan om alle natuurbeschermingswetten te bundelen in één wet, is het bezorgd over de uitwerking van het wetsvoorstel. De Raad van State is bang dat door de versoberingen van de natuurbescherming Nederland niet meer aan de Europese verplichtingen van instandhouding van de natuurdoelen kan voldoen.

Een van de belangrijkste veranderingen in het voorstel betreft de vergunningplicht. Deze plicht voor projecten die “enige, maar geen significant verslechterende effecten” in een Natura 2000-gebied hebben, zou in het oorspronkelijke voorstel komen te vervallen. In het aangepaste voorstel geldt de vergunningplicht echter alsnog voor activiteiten die mogelijk leiden tot verslechtering van de situatie van beschermde planten en dieren. Bij het bouwen of slopen van een bouwwerk of als een natuurtoets in de Tracéwet is opgenomen, zijn vergunningen niet meer nodig. Daarvoor in de plaats komt controle door de overheid achteraf.

Ook laat Bleker op advies van de Raad de zogenoemde ‘complementaire doelen’ voorlopig overeind. Dat zijn doelen die niet Europees verplicht zijn, maar wel van belang voor de natuurwaarden in Nederland.

Wat verder zal gebeuren met het wetsvoorstel is nog niet helemaal duidelijk. De Tweede Kamer kan het controversieel verklaren, waardoor het pas weer wordt opgepakt na de vorming van een nieuw kabinet. De PvdA, GroenLinks en D66 hebben inmiddels een alternatief plan gepresenteerd.

Reageer op dit artikel