nieuws

Tracébesluit N31 traverse Harlingen vastgesteld

bouwbreed

De verdubbeling van de N31 traverse Harlingen is een stap dichterbij nu het Tracébesluit is vastgesteld.

De N31, Afsluitdijk-Leeuwarden heeft de afgelopen jaren al een ware metamorfose doorgemaakt. Eén knelpunt bestaat nog, de traverse Harlingen waar de weg nog enkelbaans met slechts twee rijstroken is. Dat moet twee keer twee worden.

Volgens het Tracébesluit wordt de weg grotendeels verdiept aangelegd met een aquaduct in het Van Harinxmakanaal. Die is voor het doorgaande verkeer. Langzaam verkeer blijft gebruikmaken van de oude brug die nu nog in de N31 ligt.

Voor Nederland uniek is de aanleg van een verhoogd voetpad in de open tunnelbak. Gestrande automobilisten kunnen daardoor veilig uit de bak komen.

De provincie en Rijkswaterstaat gaan nu snel verder met de contactvoorbereidingen voor de aanbesteding. Naar verwachting zal de weg in 2017 gereed zijn.

Reageer op dit artikel