nieuws

Sneller naar schone energie

bouwbreed

De noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken, wordt snel groter. Sneller naar schone energiebronnen, nog meer energiebesparing en vrijwel geen gebruik van fossiele brandstoffen komen er dan ook aan.

Onderhandelingen over nieuw klimaatverdrag zijn duidelijk

Deskundigen zijn het volledig eens: de energietransitie moet nu snel op grote schaal gestalte krijgen in de strijd tegen de CO 2-uitstoot. De politiek, en niet alleen in Nederland, moet er nog stevig tegenaan. Dat hebben de onderhandelingen over een nieuw klimaatverdrag als opvolger van het Kyoto-verdrag wel duidelijk gemaakt.

Recentelijk waarschuwde de directeur van het NASA Goddard Instituut voor Ruimtestudies, James Hansen, nog voor de gevolgen. “Toen ik voor de senaat getuigde in de hete zomer van 1988, waarschuwde ik voor de toekomst die klimaatverandering de planeet zou brengen. Ik schilderde een grimmig beeld van de consequenties van geleidelijk stijgende temperaturen veroorzaakt door het gebruik van fossiele brandstoffen. Maar ik moet bekennen dat ik te optimistisch ben geweest”, aldus Hansen. Aanleiding voor zijn opmerking is de hittegolf die de Verenigde Staten deze zomer teistert.

Bezorgdheid

Europees Commissaris voor klimaatactie Connie Hedegaard deelt zijn zorgen. Zij heeft er flink tabak van dat tijdens belangrijke conferenties over klimaat een aantal landen alleen maar wil praten over procedures in plaats van over de inhoud. Dit geldt temeer nu het Internationaal Energie Agentschap in mei nog rapporteerde dat wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen op het hoogste niveau ooit ligt.

Volgens de deskundigen is het dan ook onbegrijpelijk dat overheden niet doorpakken op het gebied van de energietransitie. Op lokaal gebied worden pogingen ondernomen. Zo deed de Europese Vereniging van lokale overheden dertig voorstellen om de energietransitie van steden van de grond te krijgen.

De Europese bouwfederatie FIEC laat ook geen kans voorbijgaan om te benadrukken dat de bouw de belangrijkste partner moet zijn om in de gebouwde omgeving te zorgen voor energie-efficiëntie. Ook de Europese Commissie probeert delen van de Europese fondsen te oormerken voor energieinvesteringen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels