nieuws

’s Werelds breedste aquaduct bij Muiden

bouwbreed

Het grootste wegproject in Nederland sinds tien jaar, krijgt het breedste aquaduct ter wereld. Voor 4,4 miljard euro wordt 63 kilometer weg tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA) verbreed. Het vastgestelde tracébesluit is opengebroken om vijf versoberingen door te voeren. Een tussenstand.

< vervolg van pagina 1

De wegverbredingen rond Amsterdam en Almere moeten voor 2020 klaar zijn. Inmiddels is het consortium van Dura Vermeer, Besix en Cofely begonnen met verbreding van de A10-Oost. Met een contractwaarde van 100 miljoen euro een klein kluifje in opmars naar vier grote dbfm-opdrachten.

De concurrentieslag om de projecten is moordend. De krimpende gww-markt trekt veel partijen, de inschrijfprijzen staan onder druk. De helft van de gegadigden komt uit het buitenland, zij gaan overigens bijna altijd een alliantie aan met een grote Nederlandse bouwpartij.

Bij het vaststellen van het tracébesluit heeft minister Schultz begin vorig jaar met het argument van stijgende bouwprijzen het budget voor de wegverbredingen nog verhoogd van 4,2 naar 4,4 miljard euro. Daarbij hield ze een onzekerheidsmarge aan van 30 procent. De tegenvallers kunnen oplopen tot 21,5 procent (945 miljoen euro), de meevallers met 9,9 procent (435 miljoen euro).

Inmiddels is het tracébesluit alweer opengebroken om vijf goedkopere oplossingen door te voeren, die gezamenlijk leiden tot een besparing van enkele tientallen miljoenen euro’s. De nieuwe plannen liggen nog tot met 20 augustus ter inzage met de mogelijkheid opnieuw bezwaar te maken. Twee grote wijzigingen zijn het verschuiven van de verbindingsboog van de A1 naar de A6 en versmalling van de tunnel A9 Gaasperdammerweg met ruim 8 meter. Daarnaast worden op diverse plekken de geluidschermen aangepast, zoals die ter hoogte van de Bloemendalerpolder. De schermen nabij Diemen worden hoger, terwijl die op de Zeeburgerbrug komen te vervallen.

De versoberingen hebben minimaal effect op de leefbaarheid en het totale budget en daarmee behoudt het miljardenproject hoge prioriteit. Niemand lijkt meer te reppen over de tunnel bij Amstelveen. De gemeente kan de belofte om mee te betalen niet nakomen vanwege tegenvallende vastgoed- en grondopbrengsten. Desondanks zette de minister haar handtekening onder het tracébesluit waarmee zij zelf opdraait voor de meerkosten.

Minister Schultz bij de aftrap van de A10-Oost: “Door te investeren in een goede infrastructuur op de corridor Den Haag – Schiphol – Amsterdam – Almere, investeren we in de economische kracht van Nederland. Van de zuidelijke tot de noordelijke Randstad. De doorstroming op de wegen die de ruggengraat van onze economie vormen, krijgt met deze grootse weguitbreiding een belangrijke impuls.”

Het nieuwe aquaduct Muiden krijgt twee keer vijf rijstroken, twee wisselstroken en twee busstroken en is daarmee het breedste ter wereld. Naast verbreding van de A9, A10, A1 en A6 worden ook twee landtunnels gebouwd ter hoogte van de Gaasperdammerweg en Amstelveen. De projecten komen dakpansgewijs op de markt en moeten alle in 2020 klaar zijn.

De procedure voor het eerste grote dbfm-contract loopt. Nog drie van de zes consortia zijn in de race voor het grootste deelcontract Diemen-Havendreef: Boskalis/Dif/Hochtief/Volker Wessels, Ballast Nedam/ Heij-mans/ Barclays en Strukton/FCC/John Laing. Zij zitten in de dialoogfase met Rijkswaterstaat over het deeltraject met de nieuwe Hollandse brug en ‘s werelds breedste aquaduct onder de Vecht. Rijkswaterstaat verwacht het project begin 2013 te gunnen.

De huidige brug tussen Noord-Holland en Flevoland wordt vervangen. Architecten tekenden in opdracht van Rijkswaterstaat (dubbeldeks)-varianten, maar die zijn als te duur naar de prullenbak verwezen. Desondanks wordt de Nieuwe Hollandse brug met tien rijstroken een van de breedste van het land.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels