nieuws

Politiek cruciaal voor woningbouw

bouwbreed

Het woningmarktbeleid blijkt grote invloed te hebben op de woningbehoefte. Bij de PVV en de SP holt die achteruit, blijkt uit de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB).

Bij PVV en SP zakt woningbouw nog verder weg

Geen enkele politieke partij slaagt erin een woningmarktbeleid op poten te zetten dat positief uitwerkt voor de bouw. De manier waarop de koop- en huursector behandeld gaan worden in de politieke visies heeft meestal minder woningvraag tot gevolg, zo becijfert het CPB.

Het meest positief zijn nog de ideeën van D66. Die leiden tot een lichte daling van maximaal 3 procent van de huizenprijzen en een stijging van 1 procent van de netto huren. De effecten op de woningvraag zijn daardoor nul. Ook GroenLinks, ChristenUnie en SGP komen nog tot positieve uitkomsten voor de woningvraag, zij het alleen voor de huursector. Naar koopwoningen is juist minder vraag.

Deze vier partijen zorgen met hun plannen ook nog eens voor een positieve welvaartsgroei van 0,1 (D66) tot 0,7 (GroenLinks) procent. Bij GroenLinks, CU en SGP dalen de huizenprijzen echter behoorlijk met percentages tussen de 3 en 8. Ook bij de PvdA is er sprake van welvaartsgroei, maar hier daalt de woningvraag per saldo met 1 procent.

VVD, CDA, SP en PVV doen de woningmarkt meer kwaad dan goed. De PVV is het meest extreem met handhaving van de volledige hypotheekrenteaftrek, ook als niet annuïtair wordt afgelost én de huren nog eens worden verlaagd. Daardoor blijven de huizenprijzen stijgen. De huurverlaging van netto 14 procent leidt voor de bouw tot de consequentie dat verhuurders geen geld meer hebben voor investeringen. De woningvraag daalt per saldo met 7 procent.

Het SP-beleid veroorzaakt een daling van de woningvraag met 13 procent. VVD en CDA komen beide uit op 3 procent minder woningen. De programma’s van deze partijen leiden ook alle tot welvaartsverlies.

> pagina 2: investeringen in wegen leiden tot meer filedruk

Reageer op dit artikel