nieuws

Onzekerheid klein door toepassen informatiemodel

bouwbreed

De onzekerheid of een ontwerp past bij de gevraagde prestaties wordt kleiner door het gebruik van een bouwinformatiemodel. Het ontwerp kan dan virtueel worden geëvalueerd en bijgestuurd, nog vóór de uitvoering en ingebruikname.

Aanbesteden op basis van prestatieëisen is geen utopie maar volledig toepasbaar, als het maar samengaat met het gebruik van ‘bouwwerk informatie modelleren’ (bim). Dat concludeert Teun van Schijndel, student aan de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, specialisatie design and construction management, in zijn afstudeerrapport.

Van Schijndel onderzocht welke informatie nodig is voor het verifiëren van het ontwerp (of het voldoet aan de gespecificeerde prestaties) en het valideren van het ontwerp (of het een passend antwoord is op de vraag van de opdrachtgever). Zijn tweede vraag was of een bouwinformatiemodel daarbij voldoende ondersteuning biedt.

De intentie van de Rijksgebouwendienst om zoveel mogelijk op basis van prestaties aan te besteden en daarbij het modelleren van de informatie over het bouwwerk voor te schrijven, vormde de aanleiding tot het onderzoek. Het eerste leidt tot onzekerheid onder ontwerpers en ketenpartners, stelt Van Schijndel. Onzekerheid over de efficiëntie van het ontwerp, de hoeveelheid en de beschikbaarheid van de informatie. “De vertaalslag van ontwerp naar prestaties is momenteel een handmatig, zeer tijdrovend proces”, constateert de afstudeerder. “De toetsing vraagt veel tijd, waardoor het praktisch onhaalbaar is om een ontwerp volledig te baseren op prestatie-eisen. Met de toepassing van BIM worden de drie bottlenecks weggenomen. BIM kan een solide verbinding tussen ontwerp en prestaties vormen, een essentiële katalysator in het toetsingsproces.’

Van Schijndel stelt voor om het toetsen van een ontwerp te automatiseren. Ketenpartners kunnen het ontwerp op aspecten analyseren met tools, die lijken op een spellingchecker bij een wordprocessor. Dan zouden er geen verrassingen meer zijn als het bouwwerk uitgevoerd wordt.

Reageer op dit artikel