nieuws

Noord-Holland investeert minder in infrastructuur

bouwbreed

Noord-Holland moet waarschijnlijk noodgedwongen snijden in de investeringen in infrastructuur. Dit blijkt uit de begroting 2013-2016.

Met veel inspanning is het college van Gedeputeerde Staten erin geslaagd een begroting neer te leggen met een positief saldo. Daarbij is echter wel een beroep gedaan op de stelpost macro-economische tegenvallers en raakt de stelpost voor infrastructuur sneller uitgeput dan voorzien. “Daardoor is de kans aanwezig dat het vullen van de reserve voor de Zuidas en Zeepoort vertraging oploopt. Het beeld is daarmee niet onverdeeld positief”, aldus de provincie.

Alsof dat nog niet genoeg is, hangt de Wet houdbaarheid overheidsfinanciën (HOF) als een zwaard van Damocles boven het provinciale huishoudboekje. In die wet, die momenteel nog voor advies bij de Raad van State ligt, wordt het tekort van lokale overheden, dat meetelt voor het begrotingstekort van Nederland, beperkt.

Op zich hoeft dat ook geen probleem te zijn, ware het niet dat de berekeningsmethode van het tekort geen rekening houdt met de totaal andere wijze van begroten door de lokale overheden. Dat betekent in de praktijk dat bijvoorbeeld een investering van 10 miljoen in een weg voor 10 miljoen meetelt in het zogenoemde EMU-saldo. Daarbij maakt het niet uit of de weg in 25 jaar wordt afgeschreven, dus 4 ton per jaar, of betaald wordt uit aanwezige reserves.

Het investeringsniveau van provincies telt dus zwaar mee in het EMU-saldo. Noord-Holland heeft volgens die berekeningsmethode al jaren een tekort. De oplossing daarvan wil de provincie dan ook in de investeringen zoeken, dus een lager inevsteringsniveau.

Reageer op dit artikel