nieuws

Nagenoeg alle vuildeeltjes uit regenwater

bouwbreed Premium

Het scheidingsmechanisme Sedi Pipe is in Duitsland inmiddels een beproefd middel gebleken om vuildelen van verharde oppervlakken die met het regenwater in het rioleringssysteem komen af te vangen. Vanaf een omvang van 60 micron wordt deze vervuiling er voor honderd procent uitgefilterd.

Sedi Pipe vangt verontreiniging vanaf 60 micron voor 100 procent af

< VERVOLG VAN PAGINA 1

Daarnaast heeft onderzoek van ingenieursbureau Tauw en de TU Delft aangetoond dat vervuiling als lood, zink, koper, maar ook PAK’s en olieresten zich aan kleine deeltjes hechten. Deze deeltjes kleiner dan 60 micron haalt Sedi Pipe er voor 92 procent uit. Dit houdt in dat hiermee een zeer groot deel van de vervuiling van verharde oppervlakken kan worden afgevangen.

Bij de montage van de Sedi Pipe worden in de rioleringsbuis twee stromingsscheiders aangebracht. De bovenste stromingsscheider scheidt de lichte vloeistoffen, ook bij regen, betrouwbaar af. Sedi Pipe gaat hierin veel verder dan de meer reguliere vuil- en vetafscheiders voor vloeistoffen”, legt Mark Visschers van Indra Infra, de Nederlandse leverancier, uit. “In het laboratorium van de TU Delft is het systeem op ware grootte getest en met hoge debieten. Het betrof een opstelling met een lengte van 26 meter en debieten tot 450 liter per seconde. Dit zou in de praktijk een zeer extreme regenbui zijn, die mogelijk eenmaal in de tien jaar voorkomt. Op dit moment wordt in rioleringssystemen bij het afkoppelen van regenwaterafvoeren voor het afvangen van vuile delen van verharde oppervlakken nog veelal gebruik gemaakt van bergbezinkbassins. De aanleg hiervan vergt veel ruimte. Ook zijn de aanlegkosten relatief hoog. Daarnaast speelt het capaciteitsprobleem van veel rioleringsstelsels, waardoor bij forse regenbuien te veel vervuiling op het oppervlaktewater wordt geloosd.

Bij locaties met een grote verkeerscapaciteit zien gemeenten zich daarom nog steeds genoodzaakt om het (vervuilde) regenwater via het rioleringssysteem naar de rioolwaterzuivering af te voeren. Met de ontwikkeling van het nieuwe systeem is het mogelijk om meer en grotere verharde oppervlakken af te koppelen.

Sedi Pipe wordt in het rioleringsstelsel achter de opvang van het regenwater in de straatkolk toegepast. Eén systeem kan maximaal 40.000 vierkante meter verhard oppervlak afvangen. Gemiddeld wordt het systeem op 20.000 vierkante meter aangesloten. Dit maakt de Sedi Pipe per vierkante meter zeer aantrekkelijk. Daarnaast is het goedkoop in aanleg en gebruik.

Reageer op dit artikel