nieuws

Ministerie van VROM omgetoverd tot rijkskantoor

bouwbreed

Het twintig jaar oude gebouw van het ministerie van VROM wordt binnen vier jaar omgebouwd tot het eerste rijkskantoor voor de uniforme rijksambtenaar. De opdracht om een toonzettende en flexibele werkomgeving te creëren, dicteert de aanbesteding. Het Rijk selecteert dit najaar meteen drie partijen die mogen meedingen naar het dbfmo-project.

Het atriumgebouw aan de Rijnstraat 8, tegenover het Centraal Station, gaat als proeftuin gelden voor alle nieuwe rijkskantoren en wordt leidend voor toekomstige huisvestingsprojecten. De opdracht is ten minste 4200 werkplekken te maken die uitnodigen om efficiënt te werken, maar ook samen te werken. Voorwaarde is dat een rijkskantoor toepasbaar is voor elk denkbare persoon, organisatie, tijd en plaats. ‘Any place, any time and any device’ is het motto uit het bijbehorende ambitiedocument voor de aanbestedingsprocedure.

Het ontwerp in wit en rood van Jan Hoogstad uit de jaren negentig geldt als een van de eerste voorbeelden van een duurzaam kantoor. Zijn uitgangspunt was een heldere, transparante, zakelijke architectuur die niet ‘claustrofobisch’ aanvoelde. De oplossing werd een kamvormig complex van vijf beuken van zestien verdiepingen. De inmiddels bejaarde architect (82) maakt zich zorgen over zijn erfgoed in combinatie met de gekozen aanbestedingsprocedure en heeft deze week een brief geschreven aan collega-architecten.

Extra punten

De serres functioneren als traditionele luchtspouwen die het buitenlawaai absorberen en buitenlucht aanvoeren. Daarnaast heeft het pand al koude-warmteopslag en is extra gelet op energie en gebruikte materialen. Zo zijn tropisch hardhout en isolatiemateriaal met cfk’s toen al omzichtig vermeden.

De Rijksgebouwendienst houdt bij de komende renovatie vast aan de duurzame uitstraling en eist dat bij de renovatie 100 procent duurzaam wordt ingekocht. Daarnaast hamert de opdrachtgever op uitvoering volgens cradle to cradle , waarbij drie principes gelden: afval = voedsel, de zon is energiebron, en diversiteit. De kansen liggen volgens het ambitiedocument vooral in het meervoudig gebruik, optimalisering van duurzaamheid en van de urban footprint.

Bouwcombinaties die daar op in weten te spelen, scoren extra punten bij de beoordeling. De onderdoorgang voor langzaam verkeer en de tram dwars door het gebouw moeten behouden blijven, maar tegelijk is wel een eis dat er een duidelijke ingang aan de buitengevel komt.

De vreemde ingangen met roltrappen en enorme hal hebben al veel wenkbrauwen doen fronzen. De uitdrukkelijke opdracht is wel om de basisgedachte van het ontwerp overeind te houden en aanpassingen architectonisch te beargumenteren: “Een robuust gebouw, met grote serres daartussen en aangeschakeld door een middenrif, nader uitgewerkt met een jukconstructie, loopbruggen en binnentuinen.”

Het pand heeft vanaf 1992 de 3000 ambtenaren van VROM gehuisvest. Na twintig jaar zijn de installaties volledig achterhaald en grotendeels aan vervanging toe. Nu is de opdracht om van dezelfde ruimte 4200 werkplekken te maken, die geschikt zijn voor elke rijksambtenaar. De bedoeling is dat zowel de werknemers van de ministeries van Infrastructuur en Milieu als Buitenlandse Zaken het pand naast Centraal Station betrekken.

Het kantorencomplex biedt ook ruimte aan 100.00 vierkante meter verhuurbare winkelruimte en een parkeergarage. Het is de bedoeling om die in stand te houden en commercieel te exploiteren. Belangstellende bouwers kunnen zich tot 25 september inschrijven als gegadigde partij. Een vereiste is één referentieproject met innovatieve werkplekconcepten.

Opdrachtgever Rijksgebouwendienst kiest op basis van de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen meteen drie consortia die vanaf januari 2013 de dialoogfase doorlopen die bij een standaard dbfm-contract hoort. December 2013 leggen de partijen een eindbod neer en april 2014 moet de aanbesteding in zijn geheel zijn afgerond.

Streefdatum is het complex 15 september 2016 op te leveren, waarna het consortium nog 25 jaar verantwoordelijk is voor onderhoud en exploitatie. De twee afvallers krijgen een miljoen euro als tegemoetkoming in de kosten van de aanbestedingsprocedure.

Uitgerekend opdrachtgever Rijksgebouwendienst is een van de laatste organisaties die het huidige pand nog moet verlaten. De ambtenaren van het ministerie van VROM zijn de afgelopen kabinetsperiode al bij het ministerie van Infrastructuur en MIlieu aan de Plesmanweg ingetrokken en het complex staat al maanden grotendeels leeg.

Reageer op dit artikel