nieuws

Minder regels voor enkele Natura 2000 gebieden

bouwbreed

In 13 Natura 2000-gebieden komen minder regels voor de bescherming van bepaalde planten- en diersoorten. Daarmee geeft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) invulling aan zijn tienpuntenplan van september 2011. Er komt op deze manier meer ruimte voor economische en maatschappelijke activiteiten in Natura 2000-gebieden.

Reageer op dit artikel