nieuws

Meer natuur leidt in Noord-Brabant tot minder stallen

bouwbreed

Natuurontwikkeling brengt in de provincie Noord-Brabant de uitbreiding van landbouwbedrijven in de knel doordat minder stallen kunnen worden gebouwd. De relatief grote vraag naar landbouwgrond zorgt er daarnaast voor dat de grondprijzen worden opgedreven.

Het is daarom van belang dat het stimuleren van de natuur wordt gekoppeld aan de mogelijkheden van bedrijfsuitbreidingen.

Dat staat in het rapport ‘Ondernemende EHS in de provincie Noord-Brabant’ van onderzoeks- en adviesbureau CLM uit Culemborg. Opdrachtgever was ZLTO, vereniging voor ondernemers in de groene ruimte.

Natuurontwikkeling vindt plaats in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De realisatie van dit netwerk van natuurgebieden is door het kabinet-Rutte ondergebracht bij de provincie. Die heeft daarvoor de medewerking van het bedrijfsleven nodig.

“Voor de ondernemer wordt het interessant om deel te nemen in de realisatie van de EHS als het de bedrijfsstructuur versterkt”, zo staat in het rapport. In dat geval moet grond worden geruild en dat vereist samenwerking tussen overheden en particuliere grondbezitters zoals institutionele beleggers. Volgens de samenstellers van het document is dat een ingewikkelde en daarom kostbare onderneming.

Uit gesprekken met ondernemers die vanwege het onderzoek werd gevoerd blijkt dat zij niet eensluidend enthousiast zijn over de Ecologische Hoofdstructuur. Ook verschilt het draagvlak per regio. Niettemin pleit de ondernemersvereniging mee te denken over de mogelijkheden die de EHS biedt. “De EHS is er en we kunnen als ondernemers afwachten wat over ons heen komt, naar anderen kijken en de schuld geven, maar we kunnen er ook proactief en ondernemend instappen”, zo staat in een toelichting. De organisatie adviseert mee te denken over de EHS omdat ondernemers zichzelf anders buiten spel plaatsen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels