nieuws

‘Loop niet te ver voor de muziek uit’

bouwbreed

De economische crisis gijzelt het proces om tot een nieuw klimaatverdrag te komen als opvolger van het Kyoto-verdrag. Regeringen willen geen stappen zetten. Volgens voormalig klimaatchef van de Verenigde Naties Yvo de Boer moet alle zegen nu van het bedrijfsleven komen.

Natuurlijk zou De Boer willen dat het allemaal wat sneller zou gaan. “Je kunt wel voor de muziek uitlopen, maar je moet wel zorgen dat de band je nog kan zien”, vindt hij. Toch is het juist die traagheid, of beter nog de onwil van een aantal landen om inhoudelijke afspraken te maken, dat hij is opgestapt als secretaris-generaal van UNFCCC, het klimaatbureau van de VN.

Hij stapte over naar KPMG als global advisor klimaatverandering en duurzaamheid. “Er is inmiddels een groeiend aantal grote bedrijven dat zich inzet in de strijd tegen klimaatverandering en voor duurzaamheid. Die kun je in drie categorieën indelen. Je hebt de bedrijven die het doen met het oog op kostenbesparing, lagere energielasten en grondstoffen. Dan is er de categorie die het ziet als een kans om nieuwe producten en diensten aan te bieden, bijvoorbeeld Van Gansewinkel met z’n slogan ‘Afval bestaat niet’. En je hebt de categorie bedrijven die het doet vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen, de bedrijven die uit het oogpunt van imago opletten waar ze hun grondstoffen en goederen vandaan halen.”

Die koplopers geven het voorbeeld dat anderen weer gaan volgen. De Boer ziet echter wel dat de bedrijven daarbij de steun van de overheid nodig hebben. Niet geld, maar randvoorwaarden en nog belangrijker consistente regels. “Met name in Nederland is de frustratie van het bedrijfsleven dat elke keer na verkiezingen weer een andere weg wordt ingeslagen. Dat komt mede door het gebrek aan politieke visie welke kant je op wilt met de economie en met de maatschappij. Die visie zal ontwikkeld moeten worden en vervolgens consequent voortgezet. Dan gaat er echt wat gebeuren op dit gebied”, is zijn stellige overtuiging. Het zou wat hem betreft al winst zijn als Nederland het voorbeeld van Groot-Brittannië zou volgen en het klimaatbeleid in de wet zou verankeren. “Dat geeft meer zekerheid voor burgers en bedrijven.”

Waar nationale overheden het laten afweten, ziet hij bij lokale overheden juist wel het nodige gebeuren. “Het besef daar groeit. Op zich is het begrijpelijk. Nationale overheden worstelen met de crisis en willen de vermeende hogere rekening van een energietransitie niet bij de belastingbetaler neerleggen. Lokaal denken de bestuurders juist een lagere rekening te kunnen aanbieden aan hun inwoners.”

Levensduur

Het besef zou wat hem betreft ook wat groter mogen bij vastgoedeigenaren. “Een duurzaam gebouw heeft meer waarde. Nu wordt nog te veel gekeken naar de initiële investering en het aanvangsrendement. In plaats daarvan moet gekeken worden naar de levensduurkosten. Een hogere investering om een duurzaam energie-efficiënt gebouw neer te zetten, verdient zich terug gedurende de levensduur. Probleem is vaak nog de verdeling van kosten en baten. De kosten van bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen zijn voor de eigenaar, terwijl de baten voor de huurder zijn. Dat is bijvoorbeeld op te lossen door niet een gebouw te verhuren, maar een totaaldienst, dus inclusief energie, te leveren. Dan heeft de eigenaar een incentive om te investeren”, vindt De Boer.

Hij heeft goede hoop dat de inmiddels populaire green deals in ons land wel weer een stap in de goede richting zullen zijn. Inmiddels zijn er daar al 131 van afgesloten. “Al jaren wordt er op abstract niveau gesproken over duurzaamheid. De green deals zijn concreet. Dat is een winstpunt. Daarbij komt dat met de green deals het bedrijfsleven zelf met ideeën komt die leiden tot nieuwe coalities. Die zoeken meerwaarde. Het is geen kwestie van het handje ophouden bij de overheid. Opvallend is overigens dat hoewel de green deals niet allemaal specifiek over energie gaan, dit door alle partijen wel als het belangrijkste onderwerp wordt gezien. Een belangrijke vraag op dit punt is hoe je ervoor kan zorgen dat het geen druppel op een gloeiende plaat blijft.”

Duurzaamheid is eeen onderwerp dat pas van de grond komt als er een goede visie aan ten grondslag ligt. “Neem de Europese Unie. Heel veel grondstoffen worden geïmporteerd, te beginnen met energie. Voer je Uniebreed het Van Gansewinkel-concept in dat afval niet bestaat, dan zijn we ineens grondstoffenrijk en behoeven we veel minder te importeren. Als je zo kijkt, blijkt er meer mogelijk dan vaak wordt gedacht.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels