nieuws

Irritatie vakbond FNV Bouw over uitspraak Van de Aast

bouwbreed

FNV Bouw reageert als door een wesp gestoken op het verwijt van bestuursvoorzitter Gerard van de Aast van Volker Wessels over gebrek aan helderheid bij de vakbonden. In Cobouw van 28 augustus vroeg Van de Aast zich af: “Wie is eigenlijk de vakbond?”

Aa nleiding voor de opmerking van de topman van Volker Wessels is de discussie over het al dan niet op centraal niveau vaststellen van sociale plannen. Het bouwbedrijf denkt met een decentrale aanpak maatwerk te kunnen leveren en komt tot afspraken met de lokale bonden. “FNV Bouw vindt het ongelooflijk dat de bestuursvoorzitter zich over zijn gesprekspartners uitlaat als in Cobouw van 28 augustus. Wij willen op concernniveau onderhandelen over arbeidsvoorwaarden”, reageert FNV Bouw. “Alle do chterondernemingen hebben bijgedragen aan de solide financiële positie van het concern. Dan is het ook niet meer dan fatsoenlijk dat het concern bijdraagt aan de gevolgen van de reorganisatie.”

FNV Bouw schuift Volker Wessels in de schoenen dat het bedrijf zoveel mogelijk werknemers zo goedkoop mogelijk wil ontslaan. “Wij zijn het daarmee niet eens. Werknemers van Volker Wessels zijn geen wegwerppersoneel. In een ontslagzaak heeft de rechter ook al bepaald dat de ontslagvergoeding onder de maat is.”

Het vakbondsbestuur roept Volker Wessels op zijn verantwoordelijkheid te nemen door met de vakbonden op centraal niveau te komen tot afspraken. “Als vakbond weten we precies wat we willen. Namelijk fatsoenlijke arbeidsverhoudingen en een respectvolle behandeling van werknemers. Da t is stukken beter dan vast personeel ontslaan en goedkope flexwerkers inhuren.”

Reageer op dit artikel