nieuws

Inspectie controleert duizenden producten

bouwbreed

De Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) gaat bouwproducten controleren. Tweeduizend fabrikanten, importeurs en bouwlocaties kunnen de komende maanden een bezoek verwachten.

Isolatiebranche als eerste aan de beurt

De inspectiedienst gaat na of bedrijven de regels omtrent CE-markering correct naleven. De isolatiebranche is als eerste aan de beurt. Het is vooralsnog onduidelijk of fabrikanten de regels massaal overtreden. Het ILT zegt geen aanwijzingen te hebben.

Peter Fraanje, directeur van de Nederlandse vereniging van toeleveranciers (NVTB) vermoedt dat de meeste bedrijven hun huiswerk goed op orde hebben. “Ik heb niet het idee dat er veel wordt gesjoemeld met CE-markering. In Nederland zijn we daar al een jaar of tien mee bezig. We horen wel steeds vaker dat door de crisis aannemers kiezen voor goedkopere producten.”

Specialist Rense Kuil van keuringsinstantie Kiwa onderschrijft het verhaal van Fraanje. “De eerste controleactie van de inspectiedienst in de isolatiebranche vindt vooral plaats bij de grotere bedrijven die al jaren met de CE-markering werken.” Meer problemen verwacht Kuil bij het controleren van ramen en deuren later dit jaar. “Daar tref je meer ambachtelijk werk aan en traditionele producten. Die voldoen waarschijnlijk wel aan de Europese eisen, maar het is de vraag of ondernemers de zogeheten typetesten juist hebben uitgevoerd. Zo niet, dan verdien je ook geen CE-markering.”

André Donders, directeur van isolatievereniging NVPU, is blij dat de inspectiedienst bedrijven die de regels ontduiken, proberen op te sporen. “Het ontbrak nogal aan handhaving.” Inspecteren is volgens hem noodzakelijk. “Doe je dat niet, dan kan dat leiden tot rechtsongelijkheid.”

De regels voor CE-markering worden per 1 juli 2013 aangescherpt. Overheidsopdrachtgevers moeten vanaf dat moment bouwproducten accepteren die een CE-markering hebben. Ook de toetsing wordt zwaarder. Via een zogeheten declaration of performancehebben fabrikanten vanaf 1 juli de plicht om informatie te bieden over de juiste toepassingen van hun product.

Reageer op dit artikel