nieuws

‘Geen betrokkenheid top bij fraudezaak’

bouwbreed

‘Geen betrokkenheid top bij fraudezaak’

Bestuurders of andere leidinggevenden van Ballast Nedam zijn niet betrokken bij malversaties rond de bouw van de Kromhoutkazerne.

Dat is volgens topman Theo Bruijninckx van Ballast Nedam gebleken uit intern onderzoek van het bouwbedrijf zelf. “Alle aantijgingen zijn tot dusver niet waar”, aldus de bestuursvoorzitter. Bruijninckx reageert daarmee voor het eerst op uitlatingen van Gé Oomen, de in mei overleden oud-projectleider van Ballast Nedam.

Volgens Oomen, die destijds het Kromhoutkazerne-project leidde, hebben hoge directeuren en bestuurders van het bouwbedrijf hem aangezet tot miljoenenfraude op het werk. Zo zou onder meer bouwpartner Strukton voor een miljoen euro zijn benadeeld. Nog voor zijn dood heeft Oomen zijn verklaringen over de vermeende frauduleuze handelingen op schrift laten vastleggen bij een notaris.

Diepgaand onderzoek van Ballast Nedam heeft echter geen enkele bewijs voor deze beweringen opgeleverd, zegt topman Bruijninckx. “Uit intern onderzoek naar de persoonlijke administratie van Oomen blijkt op geen enkele wijze de, door hem, beweerde betrokkenheid van Ballast Nedam bij de oplichtingpraktijken. Ook zijn er in deze administratie geen aanwijzingen gevonden dat opdrachtgevers zouden zijn benadeeld. De stukken bevestigden alleen de frauduleuze handelingen van de voormalig projectdirecteur, die de bouwcombinaties dupeerde.”

Ballast Nedam en Strukton laten momenteel nog wel een extern onderzoek doen naar de bewering dat Strukton zou zijn benadeeld door de Nieuwegeinse aannemer. Ook heeft het bouwbedrijf de complete administratie van Oomen doorgespeeld naar kartelautoriteit NMa.

Eind mei stelde de Amsterdamse rechtbank vast dat Oomen zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting en fraude bij de bouw van de Kromhoutkazerne en een ziekenhuis in Sittard. De rechter kende Ballast Nedam en Strukton (bouwcombinatie Komfort) een schadevergoeding toe van een half miljoen euro.

Reageer op dit artikel