nieuws

Bouw moet direct opkomen voor klokkenluider

bouwbreed Premium

Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, moet opkomen voor klokkenluider Ad Bos. Dat zou de bouwsector goed doen, schrijft hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer.

Volgens de Leidse hoogleraar heeft Ad Bos een einde gemaakt aan praktijken die niet passen bij een sector die zichzelf serieus neemt. Een sector ook die een betrouwbaar en geloofwaardig partner wil en moet zijn voor opdrachtgevers.

Hoe er ook over Bos gedacht mag worden, Pheijffer signaleert wel dat Bos bijna 11 jaar na de Zembla-uitzending op 9 november 2001 nog steeds in het beklaagdenbankje zit. Nog altijd wordt er onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van Bos bij corruptie.

Hoewel dat een ernstig vergrijp is waarbij vervolging normaliter opportuun is, vindt Pheijffer dat in dit geval niet. De zaak tegen Bos moet in het perspectief worden geplaatst van de totale afwikkeling van de bouwfraude. Daarin zijn kartelboetes telkens zijn verlaagd en omkopers en omgekochten nauwelijks vervolgd.

In de huidige tijd waarin aannemers moeten vechten om opdrachten binnen te halen, is het volgens de hoogleraar heel verleidelijk om op oude gebruiken terug te vallen en ongeoorloofde afspraken te maken. “Dat zou het stomste zijn wat de bouwsector kan doen”, aldus Pheijffer. “Om te laten zien dat zij die gebruiken blijvend veroordeelt, zou het goed zijn om bij monde van voorman Elco Brinkman een statementte maken: ‘Rechters leg Ad Bos geen straf op. Nu wij er goed vanaf zijn gekomen, zou dat onterecht zijn’. Het klinkt als het ultieme mea culpa dat nog niet eerder heeft geklonken. En dat meer waarde heeft dan de vervolging van Ad Bos”, aldus Pheiffer.

Reageer op dit artikel