nieuws

Bouw banenmotor in crisis

bouwbreed Premium

De Europese Commissie wil de bouw gebruiken als banenmotor om versneld uit de crisis te komen. De strategie is om versneld aan energie-effi­ciëntie te doen.

EU zet nog harder in op energie-efficiënte gebouwen

“In de huidige zware economische en sociale crisis zijn energie-efficiënte gebouwen veilige en rendabele investeringen voor de samenleving en voor particuliere investeerders. De bouwsector moet dit zien als een kans om te innoveren en nieuw talent aan te trekken. Nieuwe technologieën bieden enorme mogelijkheden. Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor de renovatie van miljoenen bestaande gebouwen die energie-efficiënt gemaakt moeten worden om aan de EU 2020-doelstellingen te beantwoorden. We mogen deze kans niet laten lopen. De bouwsector kan als aanjager voor duurzame groei fungeren”, licht Euro-commisaris voor Industrie en Ondernemerschap Antonio Tajani toe.

De strategie die de commissie heeft ontwikkeld is vooral gericht op het scheppen van een gunstiger investeringsvoorwaarden voor de renovatie en onderhoud van gebouwen. Zo wordt het gebruik aangemoedigd van het pakket van maximaal 120 miljard euro aan leningen van de Europese Investeringsbank die in juni beschikbaar zijn gesteld in het kader van het Pact voor groei en banen.

Bedrijvigheid

Reden voor de strategie is dat door de financiële en economische crisis de bedrijvigheid in de bouw tussen 2008 en 2012 al 17 procent is gedaald. Door het uiteenspatten van de vastgoedzeepbel gaat de activiteit in de sector nog steeds aanzienlijk achteruit met alle werkloosheid van dien.

Daarnaast staat de solvabiliteit van de bouwondernemingen verder onder druk door de inkrimping van de kredietmarkten en door betalingsachterstanden. Tegelijkertijd genereert de bouw wel bijna 10 procent van het bruto binnenlands product van de EU en verdienen 20 miljoen mensen er hun boterham.

Dat de Commissie dan nog speciefiek naar energie kijkt, past in het energie en CO 2-beleid van de EU. Bovendien vindt de Commissie dat de voordelen ervan voor milieu en portemonnee nog onvoldoende omarmd worden.

De Commissie vindt dat de lidstaten ook moeten stimuleren door toepassing van het lage btw-tarief.

Reageer op dit artikel