nieuws

Beschouwing Overheden willen vrijheid bij aanbesteden concessies

bouwbreed

De Europese Commissie wil duidelijkheid scheppen over het aanbesteden van concessies. Het Comité voor de Regio’s wil dat ook maar dan wel met zoveel mogelijk vrijheid om zelf te bepalen hoe dat moet. De Haagse wethouder Henk Kool heeft daar nu de handen voor op elkaar gekregen.

De lokale en regionale overheden hebben de slag om de Aanbestedingsrichtlijn en de Nederlandse vertaling in de Aanbestedingswet verloren. Via een advies aan de Europese Com-missie over de nieuwe richtlijn concessies proberen ze nu het verloren terrein terug te veroveren. Dat is op z’n minst de indruk die het advies van het Europese Comité voor de regio’s wekt.

‘Vriendjespolitiek door gemeente moeilijker’, kopte recentelijk Binnenlands Bestuur. Uit een gesprek met de rapporteur van het comité, de Haagse wethouder Henk Kool, was de conclusie getrokken dat het verlenen van concessies aan bevriende bedrijven in de toekomst niet meer kan als de Europese richtlijn en later de vertaling daarvan in Nederlandse wetgeving niet langer mogelijk is.

Volgens Kool is het hard nodig dat er één juridisch kader komt voor concessies. Maar dan wel met zoveel mogelijk vrijheid voor lokale overheden. In het advies komt het comité dan ook met tal van wijzigingsvoorstellen op het concept van de Commissie die deze vrijheid optimaal moeten maken.

Inderdaad is één kader van belang. Nog belangrijker is echter dat er één besef komt van wat een concessie eigenlijk is. Te vaak wordt gedacht dat bijvoorbeeld gebiedsontwikkeling daar niet onder valt. Dat kan, maar in de meeste gevallen is gebiedsontwikkeling wel een vorm van concessie, zelfs als een gemeente en marktpartijen besluiten om gezamenlijk een ontwikkelingsmaatschappij op te richten.

Hekel

Het grote probleem is dat in de meeste lidstaten, en ook in Nederland, lokale overheden niet zitten te wachten op Brusselse regels voor concessies. Sommige hebben zelfs al een hekel aan de aanbestedingsregels, laat staan dat zij concessies strak geregeld willen zien.

In het advies is dat terug te vinden. Zo moet een richtlijn hierover in elk geval voldoen aan het subsidiariteitsbeginsel. Dat wil zeggen dat lokale en regionale overheden de keuzevrijheid moeten houden om zelf te beslissen welke werken en diensten ze zelf verrichten en welke ze willen uitbesteden.

Volgens geleerden is het alleen van belang om te bekijken of het een publieke taak betreft, of een taak die de markt beter, goedkoper kan doen. Met andere woorden, waarom zou een gemeente een ingenieursbureau moeten hebben of waarom een eigen dienst publieke werken die straatmakers in dienst heeft.

Daarnaast adviseert het comité de richtlijn concessies niet één op één gelijk te stellen aan de Aanbestedingsrichtlijn. Dat betekent onder meer dat de lokale overheden in die visie de mogelijkheid moeten houden de procedure in te kleden zoals zij wenselijk achten. Het betekent ook dat heel hoge drempels moeten gaan gelden waarboven pas de verplichting tot Europese aanbesteding gaat gelden. Voor concessies met een looptijd tot vijf jaar 5 miljoen euro, voor langere looptijden 10 miljoen. Beneden de 2,5 miljoen euro mag onderhands worden aanbesteed.

Zo bezien is transparantie dan betrekkelijk en blijft het nog steeds mogelijk bevriende bedrijven te bevoordelen.

Reageer op dit artikel