nieuws

beschouwing Banenplan opmaat voor nationaal woonakkoord

bouwbreed

Het PvdA-plan voor de bouw bevat weliswaar weinig nieuwe elementen, maar de ontvangst in de politiek en de sector is zo goed, dat het wellicht toch kan dienen als opmaat naar het door velen gewenste nationale woonakkoord.

< Vervolg van pagina 1

Al jarenlang wordt door allerlei instanties en ook vanuit de politiek gepleit voor een samenhangend woonbeleid. Zo hebben onder meer de Commissie van Economische Deskundigen van de SER, de VROM-Raad en het EIB hun licht laten schijnen op de problematiek en contouren geschetst van wat daar in zou moeten staan.

Achtereenvolgende kabinetten hebben daar niets mee gedaan al was het maar vanwege het heilige huisje van de hypotheekrenteaftrek. Daar mocht met name van de VVD niet aan worden getornd.

Toen de Eerste Kamer het kabinet-Rutte dan ook vroeg om een samenhangende visie op wonen, dus zowel de koop- als de huursector, heeft toenmalig minister Piet Hein Donner met gepaste tegenzin een visie het licht doen zien die die titel overigens niet verdiende. Het was een opsomming van maatregelen die het kabinet in petto had voor de huursector. Over koop geen woord.

De financiële en vervolgens economische crisis heeft de politiek stevig onder druk gezet. En onder druk wordt alles vloeibaar, zelf een heilig huis als de hypotheekrenteaftrek. Zelfs in het VVD-verkiezingsprogramma wordt het onderwerp nu genoemd.

Inmiddels heeft een aantal partijen, waaronder corporatiekoepel Aedes, Eigen Huis, Woonbond en NVM, een woonaakkoord gesloten. Dat werd onmiddellijk afgeschoten door Bouwend Nederland. Die vreest nog steeds dat morrelen aan de hypotheekrenteaftrek de koopwoningenmarkt in elkaar doet storten. Sterker nog, de eis dat 50 procent van een hypotheek afgelost moet worden, heeft volgens de brancheorganisatie al 3 miljard productie gekost.

Het PvdA-plan dat in wezen hoofdzakelijk een banenplan is, heeft alom de handen op elkaar gekregen. Dat is ook geen wonder. Het is een mengelmoes van tijdelijke crisismaatregelen die hun nut al bewezen hebben en zaken die in diverse verkiezingsprogramma’s terug te vinden zijn. Het is niettemin een goede aanzet om de bouwcrisis te bestrijden.

Daarop voortbordurend zou het een goed idee zijn als betrokken partijen, politiek en maatschappelijke organisaties, nog eens om de tafel gaan zitten om te bekijken of een echt breed gedragen nationaal woonakkoord tot de mogelijkheden behoort. Daarmee kan dan een consistent beleid voor de langere termijn op poten worden gezet. Dat kan een einde maken aan onzekerheden van woonconsumenten. Want als iets slecht is geweest voor de woningmarkt, dan is het wel het zwalkende overheidsbeleid.

fotobijschrift

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels