nieuws

Bescherming Natura 2000-gebieden versoepeld

bouwbreed

Bescherming Natura 2000-gebieden versoepeld

De noordse woelmuis en de meervleermuis zullen de bouw niet meer dwarszitten, of in ieder geval een stuk minder.

Staatssecretaris Bleker (natuur) heeft in 13 Natura 2000-gebieden de natuurbescherming van in totaal 8 planten- en diersoorten geschrapt. Dit is het geval in onder andere diverse merengebieden in Friesland, het IJsselmeer en het Markermeer en IJmeer. “Natuur moet niet iets zijn waar mensen zich aan ergeren”, stelt de staatssecretaris in een verklaring.

Volgens de bewindsman gaat de versoepeling niet ten koste van de diersoorten. De plant- en diersoorten die hij nu uit het beschermingsregime schrapt, worden ook al buiten de Natura 2000-gebieden beschermd. Bleker hoopt op deze manier meer ruimte te geven aan economische en maatschappelijke activiteiten in Natura 2000-gebieden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels