nieuws

Arcadis is gering rendement beu

bouwbreed Premium

Neil McArthur grijpt in. Omhoog moeten de rendementen in Europa. Dit najaar wil de nieuwe topman van Arcadis een helder scenario op tafel.

Arcadis houdt zijn Europese activiteiten tegen het licht om de winstmarge weer in de buurt van de 10 procent te krijgen. In het najaar wil de nieuwe topman Neil McArthur conclusies trekken.

“Eerst gaan we studeren. Dan weten we waar we staan. Ons doel is vrij duidelijk: 10 procent. Vorig jaar haalden we in Europa slechts 3,5 procent. De eerste helft van 2012 boekten we voortgang tot 4 procent, tenminste als we de Poolse tegenvaller buiten beschouwing laten. En dat is verre van genoeg.”

De Schot Neil McArthur (1961) gaf gisteren voor de eerste keer leiding aan de presentatie van de kwartaalcijfers van ingenieursbureau Arcadis. Veel trek in persoonlijke beschouwingen heeft hij nog niet. Eerst maar alle aandacht naar de 21.300 medewerkers, aan wie hij leiding geeft. In mei nam de in Glasgow afgestudeerde ingenieur de taak van bestuursvoorzitter over van Harry Noy.

“We hebben een goed tweede kwartaal gehad. Dat ondanks een lagere groei van de operationele activiteiten ten gevolge van de zwakkere economie in voor ons belangrijke markten. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2011 stegen de bedrijfsinkomsten met 29 procent tot 634 miljoen euro.”

In Nederland realiseerde Arcadis in de eerste helft van het jaar een omzet van 165,9 miljoen euro, licht meer dan in de vergelijkbare periode in het voorgaande jaar. Nader bekeken blijken de eigen werkzaamheden (omzet minus ingekocht werk) met 6,5 procent te zijn afgenomen tot 122 miljoen euro. De winstmarge slonk van 8,8 naar 8,6 procent.

“Nederland heeft het gezien de marktomstandigheden heel goed gedaan”, zegt McArthur. “We zien de Europese markt als een geheel, inclusief Nederland. Europa zal beter moeten presteren. Drie uitganspunten daarbij. Hoe kunnen we voor onze klanten waardevoller zijn door onze kennis beter te benutten? Punt twee is verbetering van de efficiëntie. Door de projecten die we binnengehaald hebben slimmer uit te voeren, valt voordeel te behalen. Het derde aandachtspunt betreft zaken als ict, financiering en administratie. Ook op het vlak van kantoorzaken is vooruitgang denkbaar. “

Bundeling

Het is de topman van Arcadis opgevallen dat in Europa sterk in landenstructuren gewerkt wordt, met alle functies van dien. Denkbaar is om – vooral op de kantorenmarkt – te komen tot een nieuwe bundeling van activiteiten, misschien in clusters. Wat betreft de werkers in het veld en de klantcontacten (de landen hebben sterk verschillende regels en culturen) is de onderlinge uitwisselbaarheid minder groot.

“Nederland is technisch erg vaardig op gebieden als railinfra en water. Die kennis zouden we elders in Europa meer onder de aandacht kunnen brengen.”

Arcadis maakt grote sprongen voorwaarts door de integratie van het Britse concern EC Harris en de komst van het in het Verre Oosten gewortelde bureau Langdon & Seah. De inkomsten uit synergie vanwege EC Harris bedragen al 18 miljoen euro en zullen nog verder oplopen. De sterke stijging van de omzet met 29 procent tot 634 miljoen in het tweede kwartaal is vooral te danken aan de overnames van EC Harris en Langdon & Seah.

De Schotse topman verwacht dit jaar uit te komen op een omzet van 2,8 tot 2,9 miljard euro, zo’n 20 tot 25 procent meer dan in 2011. De orderportefeuille is gevuld met een hoeveelheid werk ter grootte van de jaaromzet. Vooral de opdrachten in het segment gebouwen laten – met dank aan het Verre Oosten – groei zien: 20 procent. De sector water zag door hogere uitgaven in de Verenigde Staten het orderboek 6 procent dikker worden.

In Polen liep Arcadis een blauwe plek van 5,3 miljoen euro op bij infrawerk voor de Poolse overheid. De snelwegcontracten waren zes tot acht jaar geleden afgesloten. Waarna de projecten in de versukkeling raakten, de geldkraan dicht ging en personeel doelloos over de bouwplaats scharrelde. McArthur: “Het sommetje klopte niet meer. Daar heb ik een einde aan gemaakt. Voor ons is de schade een klein stukje van de omzet. In Polen zag je op de wegen aannemers failliet gaan.”

Reageer op dit artikel