nieuws

Waterschap Aa en Maas bestrijdt woekerplanten

bouwbreed

Waterschap Aa en Maas heeft over een afstand van 47 kilometer uit diverse waterlopen de zogeheten grote waternavel verwijderd.

Het gaat om een Amerikaanse waterplant die razendsnel groeit. Met als gevolg dat de aan- en afvoer van water wordt belemmerd, hetgeen leidt tot grote wateroverlast. Daar komt bij dat de plant ook problemen veroorzaakt bij stuwen en gemalen. Dit leidt tot hogere kosten voor het onderhoud van de watergangen en zorgt daarmee voor een stijging van kosten voor het onderhoud van de watergangen.

De opkomst van de woekerplant is te wijten aan zijn populariteit in vijvers. In die hoedanigheid is hij in het buitengebied terecht gekomen. Het waterschap heeft er de handen vol aan. Het verwijderen van de plant is een jaarlijks terugkerend fenomeen. Daarbij wordt in de winterperiode op de plekken waar de grote waternavel groeit het waterpeil verlaagd. De vorst trekt dan dieper de grond in waardoor de plant afsterft. Bovendien liggen in het Drongelens Kanaal drijfbalken die de wildgroei tegenhouden.

Reageer op dit artikel