nieuws

Voorraad werk van bouwers slinkt tot nog 5,8 maanden

bouwbreed Premium

De hoeveelheid onderhanden werk bij hoofdaannemers is geslonken tot 5,8 maanden. Een jaar geleden hadden zij nog voor 6,3 maanden op de plank liggen.

Uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat de situatie per bedrijf sterk verschilt. Een groep van 28 procent klaagt over leeglopende orderportefeuilles, 14 procent meldt juist groeiende werkdruk. Bij iets meer dan de helft van de ondernemingen is de bedrijvigheid stabiel.

De bouwers die met afnemende bedrijvigheid kampen, zijn vooral actief in de woningsector en de utiliteitsbouw. In de wegenbouw gaan slechts bij 9 procent van de aannemers de activiteiten naar een lager peil. Bij bijna de helft van de wegenbouwers wordt het de komende maanden alleen maar drukker. In de woningbouw durft slechts een op de tien bedrijven te zeggen binnenkort meer werk omhanden te hebben.

Van de hoofdaannemers rekent 83 procent komende maanden op een stabiel prijsniveau. Vooral in de woningsector bestaan twijfels of het huidige peil te handhaven is. Een groep van 16 procent ziet de prijzen dalen. In de grond- en waterbouw rekent een op de vijf bedrijven komende maanden op stijgende prijzen. Als tegenhanger bestaat de 13 procent die juist denkt minder voor het gedane werk te kunnen ontvangen. Over de hele linie genomen heeft 54 procent van de hoofdaannemers last van stagnatie.

Reageer op dit artikel