nieuws

VNG brengt knelpunten omgevingswet in kaart

bouwbreed Premium

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat de herziening van het omgevingsrecht onderzoeken. Het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de TU Delft, moet uitwijzen tegen welke problemen gemeenten aanlopen bij de uitoefening van hun taken in het omgevingsrecht.

Het inmiddels demissionaire kabinet is van plan om een nieuwe Omgevingswet te maken. In de wet worden verschillende wetten, waaronder de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet Milieubeheer en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), samengevoegd. De minister hoopt hiermee jaarlijks zo’n 600 miljoen euro op plankosten te bezuinigen. Het onderzoek van de VNG moet resulteren in een top tien van knelpunten, die wordt gebruikt voor de inspraak op het wetsvoorstel. Eind september 2012 worden de voorlopige resultaten opgeleverd. Het definitieve rapport is in oktober gereed.

Reageer op dit artikel