nieuws

Vlaamse bouwverliest massaal werk aan buitenlanders

bouwbreed Premium

In Vlaanderen verliest maar liefst 76 procent van de Vlaamse middelgrote en kleine bouwbedrijven steeds meer opdrachten aan buitenlandse ondernemingen.

Het gaat om verschillende soorten van buitenlandse bouwbedrijven, dat wil zeggen over bedrijven die alle regels aan hun laars lappen en volledig clandestien werken, over bedrijven die bepaalde aspecten van de wet- en regelgeving niet naleven tot bedrijven die dat wel doen, maar door de veel lagere sociale lasten in eigen land tegen veel lagere prijzen kunnen werken.

Dat zegt de Bouwunie, die de belangen van de middelgrote en kleine bouwbedrijven in Vlaanderen vertegenwoordigt. Volgens de Bouwunie zijn de Vlaamse bouwbedrijven meer en meer de dupe van sociale dumping, fraude en lossere arbeidsethiek van de kant van deze buitenlandse bedrijven, die daardoor een beslissend concurrentievoordeel genieten.

De Bouwunie maakt melding van steeds meer consortia van zelfstandige ondernemers naar buitenlands recht op de Vlaamse bouwmarkt. Die mogen een onbeperkt aantal uren werken (50 uur en méér) tegen zeer lage vergoedingen. Volgens de Bouwunie zit hier een georganiseerd systeem achter waartegen de Vlaamse bouw machteloos staat: “De bonafide Vlaamse bouwbedrijven kunnen niet opboksen tegen deze praktijken Voor opdrachten bij particulieren moet hij concurreren tegen een leger van Belgische of buitenlandse zwartwerkers, als onderaannemer tegen buitenlandse bedrijven die (al dan niet legaal) tegen veel lagere prijzen werken. Als hoofdaannemer wordt hij geconfronteerd met aannemers die met malafide onderaannemers werken…”

Ontslagen

De Bouwunie vreest dat – als de overheid niets doet aan de misstanden – de Belgische bouwsector massaal Belgische arbeidskrachten zal ontslaan en ook met goedkope buitenlandse onderaannemers aan de slag zal gaan.

Om de situatie niet in deze richting te laten ontsporen, doet de Bouwunie een aantal voorstellen om de concurrentie op bouwmarkt eerlijker te laten verlopen. De belangrijkste zijn een aanpassing van de te strakke arbeidswetgeving aan de moderne tijdsgeest en het doortrekken van de sociale en fiscale aansprakelijkheid tot en met de opdrachtgevers. Verder pleit de Bouwunie voor de verbetering van de informatiedoorstroming en communicatie tussen binnen- en buitenlandse overheids- en inspectiediensten en voor uniforme Europese spelregels voor de tewerkstelling en verloning van het personeel in de bouwsector.

Reageer op dit artikel