nieuws

Ventilatie nieuwe huizen moet beter

bouwbreed

De mechanische ventilatiesystemen van nieuwe woningen moet vanaf 2015 voor 100 procent voldoen aan de kwaliteitseisen. Daarover heeft staatssecretaris Atsma afspraken gemaakt met de sector.

Actieplan stelt eisen aan bouwketen

Nu nog levert mechanische ventilatie nog te veel problemen op. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de systemen niet voldoet aan de minimum kwaliteitsvereisten van dit moment. Het onderzoek bij 299 woningen toont aan dat er bij de helft onvoldoende luchtverversing is in één of meer verblijfsruimten. In vijftien woningen waren er geen te openen ramen. In de helft van de woningen met balansventilatie ontbrak een zogenoemde bypass in de centrale ventilatie-unit.

De conclusie is dan ook dat de mechanische ventilatiesystemen in de recent gebouwde Nederlandse eengezinswoningen op veel essentiële punten tekortkomingen vertonen. Die ontstaan tijdens alle fasen van het bouwproces. Veel tekortkomingen hebben te maken met ontwerpbeslissingen of ontstaan tijdens de uitvoering.

Kwaliteitsverbetering

Voor Atsma was dat aanleiding met de gehele sector te overleggen. Dat heeft geleid tot het actieplan Kwaliteitsverbetering ventilatievoorzieningen in woningen. Dat richt zich op de gehele bouwketen, vanaf het programma van eisen tot de ingebruikname door bewoners. Reeds bij opdrachtverlening en in het ontwerp van woningen en gebouwen moet aan goede ventilatie gedacht worden. Aannemers moeten zorgen dat de voorgeschreven voorzieningen goed worden geïnstalleerd.

Bij de bouwtechnische keuringen moet daarop tijdens de bouw en bij oplevering worden toegezien, en ten slotte moeten bewoners goed geïnformeerd worden over het gebruik en onderhoud van ventilatievoorzieningen.

De bedoeling is dat de maatregelen ertoe leiden dat vanaf 2015 alle nieuwe woningen worden opgeleverd met een mechanisch ventilatiesysteem dat voor 100 procent aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet. De staatssecretaris hoopt dat het plan de kwaliteit van de systemen fors zal verbeteren. Dat is ook goed voor het imago van de bouw.

Reageer op dit artikel