nieuws

Veel interesse van
 private partijen voor bezit Vestia

bouwbreed Premium

Tientallen private partijen staan te popelen om het woningbezit van Vestia over te nemen.

De beleggers staan in de wacht omdat Vestia eerst tracht woningen en woningbouwprojecten aan andere corporaties te verkopen. Dat wil echter niet vlotten, zegt interim-directeur Jacques Thielen van Vestia in Aedes-magazine, het maandblad voor woningcorporaties. “Om onze schuld te verkleinen moeten we verkopen tegen 70 procent van de WOZ-waarde. Ik heb inmiddels met 35 corporaties gesproken. Geen van alle doet een bod dat hoog genoeg is. En wij hebben niet de keuze om voor minder te verkopen. Dat terwijl er tientallen private partijen staan de trappelen aan de poort”, wijst Thielen op de spagaat waarin de noodlijdende corporatie verkeert. Corporaties betalen bij onderlinge verkoop in de regel 50 tot 60 procent van de WOZ-waarde van woningen.

Vestia heeft inmiddels haar verkoopstrategie aanpast. Eerst wilde de corporatie volgens de interim-bestuurder grote plukken van het bezit in een keer van de hand doen. Nu wordt er meer per project gekeken. “Maar als dat allemaal niet lukt, gaan we toch naar de markt”, aldus Thielen.

De Rotterdamse corporatie wordt omgevormd van een ontwikkelorganisatie naar een beheerorganisatie met weinig werk voor de ontwikkelbedrijven Ceres en Estrade. “Onderhoud verklaren we heilig”, aldus de corporatiebestuurder. Nieuwe projecten zitten er volgens hem voorlopig niet in. “We doen alleen wat juridisch afdwingbaar is. En daarbij zullen we nog per geval beoordelen of het niet goedkoper is om af te kopen.”

Vestia wist in juni van dit jaar ternauwernood een faillissement te voorkomen door 2 miljard euro van het derivatenrisico af te kopen. Collega-corporaties betalen gezamenlijk hiervan 700 miljoen euro.

Reageer op dit artikel