nieuws

Uni-Invest zet deur open voor uitverkoop kantoren

bouwbreed

De rechtbank in Amsterdam keurt de onderhandse executoriale verkoop goed van de vastgoedportefeuille van Uni-Invest aan twee investeringsfondsen. Een noviteit voor het tegemoetkomen van schuldeisers en een alternatief voor een openbare executieverkoop.

Uni-Invest heeft met de rechterlijke goedkeuring definitief de Europese primeur van deze vorm van herstructurering van diens zogenoemde CMBS (Commercial Mortgage-Backed Floating Rate Notes) default. Waarschijnlijk gaan meer vastgoedbedrijven in moeilijkheden langs deze weg schuldeisers tegemoet komen, verwacht advocatenkantoor Baker & McKenzie, juridisch begeleider van de gekozen aanpak.

Uni-Invest leende via obligaties ruim 1 miljard euro bij diverse institutionele beleggers en bleek het geleende geld niet te kunnen terugbetalen. De uitoefening van het pandrecht kwam in beeld. Onder het motto liever een groot verlies dan een nog groter, hebben de financiers toegehapt. De onderhandse executioriale verkoop blijkt goed voor 365 miljoen euro. Dat is ruim de helft van de boekwaarde. De geboden prijs bevestigt de signalen dat veel vastgoed ondanks afwaarderingen van de afgelopen jaren nog steeds veel te hoog staat gewaardeerd.

Het betrokken vastgoed is vooral te vinden op weinig gewilde locaties. Het gaat om kantoren en bedrijfspanden. De leegstand zou zijn opgelopen tot gemiddeld 30 procent. Van de oorspronkelijke portefeuille van circa driehonderd objecten heeft Uni-Invest er eerder al zo’n honderd verkocht om aan liquide middelen te komen. Dat zouden de in verhouding nog meest courante objecten zijn geweest.

De nieuwe eigenaren van de resterende tweehonderd panden, kantoren en bedrijfsruimten, zijn de internationaal werkende investeringsfondsen (‘private equaty’) TPG en Patron. De inzet is dat zij met de kantoren op de verhuurmarkt actief blijven. Ideeën bestaan om voor dit doel ook te investeren in verbetering van de kwaliteit van de gebouwen.

Reageer op dit artikel