nieuws

Uitkeringen in de bouw stijgen met 46 procent

bouwbreed Premium

Het aantal werkloosheidsuitkeringen in de bouw is vergeleken met een jaar geleden gestegen met 46 procent. De teller van Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen bereikte in juni het niveau van 13.518.

De stijging van de werkloosheid in de bouw vindt plaats tegen het decor van een algehele verslapping van de nationale economie. Al een jaar lang daalt permanent de werkgelegenheid. In de eerste zes maanden van het jaar steeg het aantal verleende ontslagvergunningen met een derde tot bijna 13.500. Meer onheil zit nog in de pijplijn want in dezelfde periode nam het aantal ingediende ontslagaanvragen met 41,5 procent toe tot iets minder dan 24.000.

De werkloosheid is in een jaar tijd toegenomen van 5 naar 6,3 procent. Van de beroepsbevolking jonger dan 25 jaar staat volgens het CBS inmiddels 9,3 procent aan de kant. Vooral bij de culturele instellingen en het grootwinkelbedrijf nemen de uitkeringen fors toe. Een lichtpuntje is dat van mei op juni het aantal bij UWV Werkbedrijf aangemelde vacatures in de technische en industrieberoepen met een vijfde steeg tot 16.205.

Van de geregistreerde niet-werkenden zonder baan vormen in Nederland de 45 tot 65-jarigen de grootste groep: in juni 233.873. Het aantal jongeren dat ongewild zonder werk zit bedroeg 34.591. Beroepsmatig zitten de banenzoekers het meeste in de hoek van de technische en industrievakken (132.984), de economisch-administratieve sector (111.444) en de verzorgende beroepen (108.664).

Van de werkzoekenden zonder baan hebben 127.216 personen niet meer dan lager onderwijs genoten. Een diploma is nog lang geen garantie op werk want ook bijna 21.000 wetenschappelijk opgeleiden en 51.500 mensen met een hogere beroepsopleiding staan langs de zijlijn. Het aantal banenzoekers met een diploma middelbare beroepsopleiding op zak is gestegen tot boven de 160.000. Het aandeel van de werkzoekenden zonder baan in de beroepsbevolking varieert van 4,1 procent uit Utrecht tot 7,9 procent in Groningen.

Reageer op dit artikel