nieuws

Tuchtklacht tegen Vestia-accountant

bouwbreed

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bereidt een tuchtklacht voor tegen de KPMG-accountant die de jaarrekening 2010 van Vestia heeft goedgekeurd. Volgens de door Het Financieele Dagblad onderschepte correspondentie van de AFM blijkt dat de “wettelijke controle niet heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving”. De tuchtklacht beoogt volgens de AFM te voorkomen […]

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bereidt een tuchtklacht voor tegen de KPMG-accountant die de jaarrekening 2010 van Vestia heeft goedgekeurd. Volgens de door Het Financieele Dagblad onderschepte correspondentie van de AFM blijkt dat de “wettelijke controle niet heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving”. De tuchtklacht beoogt volgens de AFM te voorkomen dat de betrokken externe accountant in zijn toekomstige beroepsuitoefening opnieuw misstappen zal kunnen begaan. Vestia-huisaccountant KPMG keurde na veel kritiek in april bij nader inzien de jaarrekening over 2010 af. Reden was twijfel of alle derivatentransacties op de juiste wijze in de jaarrekening waren verwerkt.

In 2010 groeide de derivatenportefeuille buitenproportioneel. Vestia moest 1,5 miljard euro opzijzetten. Door een akkoord met de banken en toezichthouder CFV werd een faillissement afgewend.

Reageer op dit artikel