nieuws

Starters kunnen wel/niet aan een woning komen

bouwbreed

Starters hebben het extra moeilijk op de koopwoningenmarkt. Ook de politiek is zich daarvan inmiddels bewust, zij is naarstig op zoek naar middelen om deze groep te bedienen. De banken liggen vooralsnog wat dwars.

De wereld ziet heden ten dage totaal anders uit dan een aantal jaren geleden. Waren het toen juist de doorstromers naar de bovenkant van de woningmarkt die verhuisbewegingen in gang zetten, nu hebben bouwers en ontwikkelaars hun hoop vooral gevestigd op starters.

Dat blijkt echter lastig een lastige doelgroep, mede door de hypotheekregels. Die beperken alle mogelijkheden voor starters om meer dan 100 procent te lenen, terwijl ze meestal geen startkapitaal hebben. Starters, vooral pas afgestudeerden die net een baan hebben, lopen daarnaast nog tegen een extra probleem aan.

Vaak zitten zij immers met een studieschuld die moet worden afbetaald. Laagrentend weliswaar, dus weinig extra lasten, maar de banken rekenen die schuld wel mee, ondanks het feit deze niet geregistreerd staat bij het BKR.

Banken rekenen daarbij ook nog eens veel te hoge lasten, zo weet de Hypotheker. Banken rekenen standaard met 2 procent lasten, terwijl de rente op studieleningen dit jaar 1,39 procent is. Dat verschil lijkt niet groot, maar het scheelt wel een slok op een borrel wat leencapaciteit betreft. De Hypotheker rekent voor dat een tweeverdienend startend paar jonge academici met een gezamenlijk inkomen van 60.000 euro en een gezamenlijke studieschuld van 30.000 euro met de bankberekening maximaal 163.000 euro hypotheek kunnen krijgen als met 2 procent wordt gerekend. Wordt uitgegaan van de werkelijke 1,39 procent, dan is een hypothecaire lening van 238.000 euro mogelijk. Zonder studieschuld zou het 275.000 euro zijn.

Dat de politiek door heeft dat er op dit front iets moet gebeuren, blijkt alleen al uit de structurele verlaging van de overdrachtsbelasting waarmee de Eerste Kamer deze week akkoord is gegaan. Voor de langere termijn bieden de diverse verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen wellicht soelaas. Die proberen stuk voor stuk iets te doen voor de starters.

De meest populaire maatregel is het volledig afschaffen van de overdrachtsbelasting voor starters. Dat helpt de markt voor nieuwe woningen nog niet echt.

Een maatregel die de VVD daarnaast voorstaat en al dan niet onder dankzegging aan de vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers NVB is overgenomen, is banken meer rekening te laten houden met de inkomensperspectieven van jonge starters. Zij staan nog aan het begin van een wellicht glansrijke carrière waardoor hun inkomen sterk kan stijgen. Tot nu toe wilden – of konden onder druk van de Autoriteit Financiële Markten – de banken hier niet aan.

Een D66-idee is om jonge starters hypotheken met een leeftijd van 35 jaar te geven waarbij de eerste 5 jaar aflossingsvrij mogen zijn. Ook dat scheelt in het begin van hun carrière flink in woonlasten. Die twee ideeën gekoppeld zou de benodigde financieringsruimte kunnen geven.

Het is nu afwachten hoe de verkiezingen aflopen, welk kabinet er komt en wat partijen dan waar maken van hun programma. Dat is bepalend voor de vraag of starters wel of niet een eigen woning kunnen kopen. En dus of de bouw er wat aan heeft.

Reageer op dit artikel