nieuws

Stagnatie bereikt nieuw hoogtepunt

bouwbreed Premium

In de woningbouw kampt 60 procent van de hoofdaannemers met ernstige stagnatie door gebrek aan orders. Nooit eerder worstelde zo’n hoog percentage met uitval.

Stagnatie vanwege een gebrek aan opdrachten is bij de bedrijven die actief zijn in de burgerlijke en utiliteitsbouw inmiddels gemeengoed. Soepel draaiende ondernemingen vormen steeds meer een minderheid. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is 58 procent van de utiliteitsbouwers in de problemen, slechts weinig minder dan de 60 procent in de woningbouw. Ook bij de infrabedrijven rukt het verschijnsel op. Van de wegenbouwers meldt 35 procent uitval door gebrek aan werk. In de grond- en waterbouw zit een kwart van de ondernemers met de handen in het haar omdat de opdrachten die nog wel worden binnengehaald, niet meer goed aansluiten.

De haperingen door gebrek aan werk zijn afgelopen jaar meer dan verdubbeld. In mei 2011 gaf twee derde van de hoofdaannemers aan geen enkele last te hebben van stagnatie. Het fenomeen manifesteerde zich, evenals nu, vooral bij de woningbouwers (30 procent) en kwam slechts bij 17 procent van de infrabedrijven voor.

De maandelijkse conjunctuurmeting die het EIB uitvoert voor de Europese Commissie maakt duidelijk dat ruim een derde van de hoofdaannemers plannen heeft (opnieuw) arbeidsplaatsen te schrappen. Het verlies aan arbeidsplaatsen zal komende maanden het hoogst oplopen in de b&u, waar 40 procent van de bedrijven initiatieven voorbereidt om te saneren. In de grond- en waterbouw is de druk minder hoog maar vervallen banen toch nog altijd bij een kwart van de bedrijven. Bij de wegenbouwers zijn bij 16 procent ontslagen op komst.

Het EIB vond een enkele hoofdaannemer met uitbreidingsplannen, het aandeel blijft beperkt tot 2 procent. In de grond- en waterbouw zet 4 procent in op groei. De belangrijkste oorzaak van de stagnatie is het gebrek aan opdrachten; de grond- en waterbouw kent ook andere dwarsliggers. Bij 3 procent van de hoofdaannemers is personeelsgebrek de oorzaak van de stagnatie. Ook kan regelmatig niet aan het juiste materiaal worden gekomen.

Reageer op dit artikel