nieuws

Spies verwacht geen nieuwe probleemcorporaties

bouwbreed

Aannemers hoeven zich geen zorgen te maken dat er meer woningcorporaties in de problemen zullen komen vanwege hun derivatenportefeuille. Volgens minister Spies (wonen) zijn er “geen aanwijzingen” dat er op korte termijn nieuwe probleemgevallen bekend worden.

De bewindsvrouw houdt echter wel een slag om de arm. Zij wacht op de uitkomst van de nieuwe stresstest waaraan alle corporaties onlangs zijn onderworpen, zei zij tijdens een debat in de Tweede Kamer. De resultaten van die test worden halverwege augustus verwacht. Uit onderzoek van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) bleek eerder dat bijvoorbeeld Portaal, De Woonplaats, Woonwaard Noord-Kennemerland, Mooiland, Zayas en Wooninvest in de problemen komen als de rente met 1 procent daalt. Eerder deze week bleek bovendien dat zestien van de 32 door KPMG gecontroleerde woningcorporaties de waarde van de derivatenportefeuille naar beneden hebben bijgesteld.

De Tweede Kamer debateerde dinsdagavond voornamelijk over de problemen bij Vestia. Vooral de overeenkomst tussen de Rotterdamse woningcorporatie en 11 banken over de afkoop van de derivatenportefeuille schoot een deel van de Kamerleden in het verkeerde keelgat. Vestia betaalt hiervoor (via margin calls)1,3 miljard euro. Daarnaast doet de corporatie een extra betaling van 100 miljoen euro. Het resterende bedrag van bijna 600 miljoen wordt gefinancierd met een lening van de banken. Voor de laatste twee bedragen staan andere woningcorporaties garant.

SP en PvdA vinden dat veel te veel. “De banken moeten veel meer op de blaren zitten”, aldus Jacques Monasch (PvdA). “Door het Vestia-debacle blijven investeringen in sociale huur- en koopwoningen uit, met grote negatieve financiële gevolgen voor huurders, aannemers en woningcorporaties.” De PvdA en SP willen dat de minister in overleg treedt met institutionele beleggers, zoals de pensioenfondsen, om vreemd kapitaal te kunnen aantrekken.

Spies gaat hier niet in mee. Volgens haar is de deal altijd nog beter dan een faillissement van Vestia. “Dan waren de verliezen vele malen groter geweest.” De minister stelt dat de banken wel degelijk een risico lopen. Zij nemen de risicovolle derivatenportefeuille van Vestia over.

Spies waarschuwt ten slotte voor “barmhartige Samaritanen”, corporaties die bij Vestia aankloppen om bouwprojecten over te nemen. Deze corporaties willen vooral geld verdienen, stelt de minister, en zullen projecten alleen tegen scherpe prijzen en garanties overnemen.

Reageer op dit artikel