nieuws

Slopers scherpen certificering aan

bouwbreed

De gecertificeerde slopers scherpen per 16 juli hun prestaties verder aan. Van kracht wordt op die dag de nieuwe versie van de beoordelingsrichtlijn veilig en milieukundig slopen.

De belangrijkste verandering betreft een verbetering van de projecteisen, die beter aansluiten op de praktijk. Tevens zijn aanvullende eisen geformuleerd op het omgaan met asbest.

Het aantal certificaathouders is afgelopen jaren gegroeid van 50 naar 175. De overheid stelt het volgen van de richtlijn als voorwaarde om in aanmerking te komen voor de kwalificatie duurzaam inkopen.

Reageer op dit artikel