nieuws

Schade aan monumenten

bouwbreed

Uiteenlopende incidenten zoals brand en wateroverlast hebben vorig jaar voor 520 miljoen euro schade aangericht aan monumentale gebouwen.

Ruim honderdvijftig incidenten kostten Rijk half miljard euro

“Het schadebedrag is een schatting van alleen de bouwkundige schade afgezet tegen de herbouw dan wel nieuwbouwwaarde.”

Dat staat in de Database Incidenten Cultureel Erfgoed (DICE) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De gegevens zijn gebaseerd op meldingen van erfgoedinstellingen en eigen onderzoek van de Rijksdienst. Vorig jaar werden in totaal 153 incidenten gemeld, variërend van brand- en waterschade tot en met vandalisme en diefstal van goederen. Brand en water waren de voornaamste oorzaak van malaise. Brand sloeg in 2011 46 keer toe en wateroverlast 27 keer.

Bij branden was in negen gevallen sprake van een bouwgerelateerde oorzaak. Het ging dan in het bijzonder om kortsluiting in een meterkast of door een niet goed werkend afvoerkanaal in horecagelegenheden. Schoorsteenbranden sloegen zes keer toe en zijn volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een voorname schadepost. In vier gevallen zorgde brand ervoor dat een monument in zijn geheel verloren ging. Zo brandde bijvoorbeeld Theater Het Speelhuis in Helmond af enkele weken voordat de aanvraag van de status van Rijksmonument was ingediend. Verder raakten twee hunebedden zwaar beschadigd door brandstichting.

De Rijksdienst registreerde verder 27 incidenten door wateroverlast. Zomerse neerslag zorgde voor veel problemen. Bij veel zogeheten erfgoedinstellingen ontstonden lekkages vanwege onder meer verstopte hemelwaterafvoeren en lekkende radiatoren. “Hevige hoosbuien zorgden in die periode ook voor het verzakken van het gedenkmonument de Pyramide van Austerlitz”, zo blijkt uit de database.

Een andere schadebron is diefstal. Het dievengilde richtte zich in het bijzonder op koper, maar kon ook andere zaken niet weerstaan.

Zo werd van een monumentaal winkelpand een zogeheten gaper gestolen, terwijl ook de ringen en het embleem van het Olympisch Stadion in Amsterdam er aan moesten geloven. Deze werden overigens teruggebracht. Schade door ongedierte en vandalisme beperkte zich tot respectievelijk zeven en vier gevallen.

Reageer op dit artikel