nieuws

Roep om steun overheid bij exportfinanciering

bouwbreed

De op de wereldmarkt kansrijke Nederlandse watersector mist kansen in het buitenland doordat het moeilijk is exportfinanciering te krijgen.

Z on der een concurrerende financieringsmogelijkheid is het moeilijk de gunstige uitgangspositie van de sector wereldwijd te verzilveren, meent deze bedrijfstak. De problematiek was reden voor de watersector, als een van de “topsectoren”, om met vertegenwoordigers van andere exportgerichte bedrijfstakken de koppen bij elkaar te steken. Het doel: de kwestie tegen het licht houden en oplossingen aandragen.

De Nederlandse overheid moet, luidt nu de conclusie, net als de overheden van talloze andere landen dat plegen te doen, vee l meer de helpende hand reiken. Hoe een en ander in zijn werk kan gaan, staat in het rapport van de werkgroep. Het biedt een “agenda en aanbe velingen voor de strategische inzet van een concurrerend instrumentarium”. Boskalis-bestuursvoorzitter Peter Berdowski bood het deze week officieel aan.

Een van de conclusies is dat de Nederlandse overheid de ruimte die de internationale regels van de OESO biedt op het gebied van exportfinanciering niet volledig benut. De overheid kan er veel beter voor zorgen dat exportleningen tegen een concurrerend prijsniveau beschikbaar komen. Ook kan het bedrijven in staat stellen om in ontwikkelingslanden opdrachten uit te voeren.

In omringende landen en in opkomende markten als India en Brazilië zouden overheden bedrijven veel meer de helpende hand bieden voor de exp ort dan Nederland.

Dat speelt Nederlandse bedrijven parten in de internationale concurrentiestrijd.

Reageer op dit artikel