nieuws

Provincie Overijssel start aanbesteding IJsseldelta-Zuid

bouwbreed Premium

De plannen voor Ruimte voor de Rivier in de IJsseldelta gaan door. Staatssecretaris Atsma (milieu) mag van de Tweede Kamer na de zomer een definitief besluit nemen over de projecten. De provincie Overijssel start intussen met de voorbereiding van de aanbesteding.

Tussen Zwolle en Kampen wordt vanaf 2014 een verkorte zomerbedverlaging aangelegd, in combinatie met een bypass in de buurt van Kampen. De plannen voor de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid en het project Zomerbedverlaging Beneden-IJssel werden in 2004 gemaakt. Sindsdien zijn er enkele aanpassingen gedaan. Zo werd een deel van de woningbouw geschrapt en wordt zeven in plaats van 22 kilometer van het zomerbed van de IJssel verlaagd.

Volgens Atsma is dat geen probleem. De landelijk vastgestelde waterveiligheidsdoelstellingen voor de korte termijn komen niet in gevaar, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De onderzochte optie van dijkverhoging tussen ruwweg Zwolle en Kampen is niet aan de orde, omdat dit niet bijdraagt aan de waterveiligheid van de regio. Bovendien leidt de dijkverhoging volgens hem tot een beperkte levensduur van de dijken, wat weer tot extra kosten zal leiden, vreest de bewindsman.

De Tweede Kamer sluit zich hierbij aan. Als Atsma de projecten deze zomer goedkeurt gaat de voorbereiding van de uitvoering van start. Naast de maatregelen voor waterveiligheid wordt in het gebied ook 300 hectare nieuwe natte delta-natuur gerealiseerd. De bypass wordt verder voorzien van een vaargeul voor de recreatievaart, inclusief aanlegsteigers. De provincie Overijssel is intussen begonnen met de aanbesteding van het 324 miljoen euro (prijspeil 2009) kostende project.

Gedeputeerde Theo Rietkerk is blij met de steun van de Tweede Kamer. “We hebben ons huiswerk goed gedaan. Als de staatssecretaris zijn besluit heeft genomen kunnen we na de vakantie verder met de procedures voor het bestemmingsplan en de vergunningen.”

Reageer op dit artikel