nieuws

NEN laat norm 5077 beter aansluiten

bouwbreed

Normalisatie-instituut NEN heeft een derde correctieblad uitgegeven bij NEN 5077, de norm voor geluidwering in gebouwen. Hierin staat nu dat installatiegeluid ook uit de eigen ruimte kan komen, bijvoorbeeld van ventilatiesystemen. Met het correctieblad sluit de norm beter aan op het Bouwbesluit 2012.

De belangrijkste correctie is de referentiewaarde van het volume van de ontvangruimte. Deze is voor klaslokalen op 100 kubieke meter gesteld. Een andere, handige correctie is een overzicht van de standen van de ventilatie. Bij gevelgeluidmeting is een minimum gesteld aan de verhouding tussen het volume en de oppervlakte van de gevel.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels