nieuws

Minder verstoringen op de woningmarkt

bouwbreed

Koopwoningen moeten fiscaal als vermogen worden behandeld. Ook voor bestaande hypotheken wordt de renteaftrek aangepakt, vindt D66.

D66 wil volgens verkiezingsprogramma verder met hervormingen

De woningmarkt zit mede vast dankzij allerlei verstoringen zoals de hypotheekrenteaftrek, vinden de democraten in het concept van hun verkie­zingsprogramma. De hervormingen die inmiddels zijn ingezet, moeten dan verder worden uitgebreid. Het uiteindelijke doel is koopwoningen te behandelen als vermogen en dus in box 3 van de inkomstenbelasting te zetten.

De weg daarheen is voor nieuwe hypotheken een annuïtaire aflossing in 30 jaar. Voor bestaande hypotheken komt er wat D66 betreft een overgangstermijn van 5 jaar. Daarmee krijgen huizenbezitters de tijd en de financiële ruimte om nieuwe afspraken te maken met hun bank.

Aftrekpercentage

Een tweede stap is verlaging van het aftrekpercentage met 1 procent per jaar beginnend bij het toptarief. In 2035 is het aftrekpercentage 30 procent. Tegelijkertijd wordt het eigenwoningforfait afgebouwd en de overdrachtsbelasting uiteindelijk afgeschaft, te beginnen met starters. D66 denkt dat er op deze manier langetermijnduidelijkheid komt die de woningmarkt weer in beweging zet.

Ook de huurwoningenmarkt moet in beweging komen. In het woningwaarderingssysteem moeten woongenot en omgeving meer uitgedrukt worden in de prijs. Scheefwonen moet worden tegengegaan door mensen met een hoog inkomen in een sociale huurwoning de keus te geven of meer te betalen of te verhuizen. De huurtoeslag blijft bestaan in de D66-plannen.

Net als een aantal andere partijen willen ook de democraten dat de corporaties zich terugtrekken op hun kerntaak, het bouwen en beheren van sociale huurwoningen. Alle activiteiten van corporaties moeten daaraan gerelateerd zijn. Een deel van de bestaande sociale huurwoningenvoorraad moet worden omgezet naar vrije sectorwoningen.

Bevolkingskrimp wil D66 zien als kans. Daarvoor is een omslag in denken nodig. Van groeien naar gebruiken, bouwen naar reële behoefte en betalen naar werkelijke waarde, Dit betekent in de Randstad kleiner en flexibel bouwen. Voor kantoren betekent dit aanpak van de leegstand en stimuleren van hergebruik door het aanpassen van de bouwvoorschriften.

Op het gebied van infrastructuur is de eerste keuze van de democraten verbetering van bestaande wegen. Nieuwe wegen worden slechts aangelegd als ze meerwaarde hebben.

Reageer op dit artikel