nieuws

IJmeerbrug of tunnel te duur

bouwbreed

Uitbreiding van de Hollandse Brug is de enige rendabele manier om Almere te ontsluiten. Dat blijkt uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse die DHV en Ecorys in opdracht van het Rijk hebben uitgevoerd.

Hollandse brug enige rendabele alternatief

Willen we een IJmeerbrug, of toch liever een tunnel? Na jarenlang debatteren over de IJmeerverbinding is nu het uur der waarheid aangebroken voor de verbinding naar Almere. Nu blijkt dat alleen uitbreiding van de Hollandse Brug via de bestaande spoorlijn en met een hoogwaardige busverbinding economisch rendabel is. Het is echter de minst favoriete variant van de gemeente Almere en ook qua investeringen zit er daarmee niet veel in het vat. Met de aanleg is 100 miljoen euro gemoeid, en met het onderhoud 30 miljoen euro. Onder de streep liggen de netto opbrengsten 100 miljoen euro hoger dan de totale geraamde investeringen van 223 miljoen euro.

Vierde variant

De IJmeertunnel en de IJmeerbrug zijn wat betreft investeringen voor de bouw interessanter. Een tunnel aanleggen kost ruim een miljard euro, plus nog eens 250 mijoen euro aan beheer en onderhoud. De brug is goed voor 920 miljoen euro aan investeringen en 210 miljoen euro aan onderhoud. Maar deze varianten komen uit op een negatief saldo van respectievelijk 860 miljoen euro en 850 miljoen euro. In de kosten-batenanalyse zijn factoren zoals prijsstijging van woningen, stijging van de economische waarde van de grond en de reizigersbaten afgezet tegen de investeringskosten en het beheer en onderhoud van de verschillende varianten. Op verzoek van maatschappelijke organisaties heeft het Rijk ook een vierde variant onderzocht, een zuidelijk tracé van Almere naar Muiden. Hierbij lopen de maatschappelijke kosten op tot ruim een miljard euro.

Een nieuwe verbinding is nodig om de noordelijke Randstad verder te kunnen laten ontwikkelen tot een internationaal concurrerende metropoolregio. Het Rijk legt nu de opties voor aan burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Wethouder Adri Duivesteijn (ruimtelijke ordening) van Almere blijft de noodzaak van een IJmeerlijn benadrukken. “Alleen dan kan Almere uitgroeien tot een complete stad.” Eén ontsluiting richting Amsterdam is wat hem betreft uitgesloten.

Reageer op dit artikel