nieuws

Hardere aanpak bij zwaar werk op de bouwplaatsen

bouwbreed Premium

De Inspectie SZW gaat aannemers die de lichamelijke belasting van hun werknemers onvoldoende beperken, harder aanpakken.

Meer controles, hogere boetes en lik-op-stukbeleid

Boetes van 3600 euro worden opgelegd als bouwvakkers zwaarder tillen dan toegestaan of als voorgeschreven hulpmiddelen niet aanwezig zijn op de bouwplaats.

Het nieuwe lik-op-stukbeleid gaat op 1 september in en zal gepaard gaan met extra inspecties. Daarbij zullen vooral de vijftien lichamelijk zwaarste beroepen worden gecontroleerd. Het gaat onder meer om blokkenstellers, betonstaalvlechters, metselaars, monteurs van metalen dak- en gevelelementen en glaszetters.

Woordvoerder Magda de Vetten van de Inspectie SZW benadrukt dat niet de werknemers zelf zullen worden aangepakt, maar vooral hun bazen. “De werkgever heeft de verplichting om zijn werknemers veilig en gezond te laten werken. Ze moeten uitzoeken welke risico’s er zijn op de bouwplaats en daar maatregelen tegen nemen. Doen ze dat, niet dan riskeren ze straks hoge boetes. Die leggen we meteen op, waarschuwen doen we na de zomer niet meer.”

Klachten

Afgelopen jaren controleerde de arbeidsinspectie in de bouw vooral of de veiligheid voldoende was. De aandacht wordt verlegd, omdat 60 procent van de bouwvakkers aangeeft regelmatig lichamelijke klachten te hebben. “Iemand die van een steiger valt en daarbij omkomt, dat is vreselijk. Dat vindt iedereen”, licht De Vetten toe. “Maar ook lichamelijke belasting is dodelijk, het gaat alleen veel langzamer. Op een dag zevenhonderd stenen door je handen laten gaan, gaat nog. Maar dat jaar-in-jaar-uit is slopend.”

Arbouw juicht de extra controles, die komende vier jaar zullen plaatsvinden, toe. “Veilig en gezond werken voor alles”, reageert Edmondt Wijk van Arbouw. Volgens hem zijn er voldoende instrumenten beschikbaar om de lichamelijke belasting terug te dringen, maar zal er altijd een groep bouwers blijven die er niet aan wil. “Daarom is het goed dat de inspectie dit nu aanpakt.”

Uitval door zwaar werk kost de bouw jaarlijks honderden miljoenen euro’s.

Reageer op dit artikel